Dofinansowania do ciepła z OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

kolektory

Greg Baker, brytyjski Minister ds. Energii i Klimatu potwierdził wprowadzenie systemu dofinansowania dla gospodarstw domowych do ciepła wytwarzanego z odnawialnych  źródeł energii (Renewable Heating Incentive, RHI). Dzięki temu gospodarstwa domowe będą mogły otrzymywać corocznie dotnansowanie za ciepło wytworzone przez pompy ciepła, kolektory słoneczne i kotły na biomasę.

Poziomy taryfowe dofinansowania w systemie Feed In Tariff zostały ustalone na 7,3p/kWh (ok. 37 gr/kWh) dla powietrznych pomp ciepła, 18,8p/kWh (ok. 94 gr/kWh) dla gruntowych pomp ciepła, 12,2p/kWh ( ok. 61 gr/kWh) dla kotłów na biomasę i 19,2p/kWh (ok. 96 gr/kWh) dla kolektorów słonecznych. Wypłaty będą realizowane co kwartał przez 7 lat. Taryfy zostały ustalone na poziomie, który odzwierciedla przewidywany koszt wytwarzania ciepła przez 20 lat. Konsumenci, którzy zdecydują się na system pomiarowy i monitoring mogą liczyć dodatkowo na dopłaty w wysokości 230 funtów w przypadku pomp ciepła i 200 funtów w przypadku kotłów na biomasę.

Nowa forma wsparcia została stworzona przede wszystkim w celu promowania technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii w domach. Ponadto ma za zadanie dalszą redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery, pomoc w osiągnięciu krajowych celów w zakresie OZE, oraz pozwolić zaoszczędzić mieszkańcom pieniądze za rachunki. Program wsparcia RHI jest pierwszym takim systemem na świecie, w sektorze przemysłowym istnieje już od 2011 roku.

PORT PC jest przekonana, że wdrożony w Wielkiej Brytanii program dofinansowań wyraźnie wpłynie na ukształtowanie brytyjskiego rynku w przyszłości. Kolejnym krokiem powinno być wyszkolenie wielu dobrych wykwalifikowanych instalatorów oraz wprowadzanie na rynek najlepszej jakości produktów przez wspierających producentów.

W aktualnym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii polskiego Ministerstwa Gospodarki przewidziane jest zastosowanie dopłat do produkowanej energii odnawialnej ale tylko dla technologii produkujących energię elektryczną z OZE. Dopłata do produkcji ciepła z OZE, w przeciwieństwie do rozwiązań brytyjskich nie jest wzięta w ogóle pod uwagę.

Zgodnie z decyzją C(2013) 1082 Komisji Europejskiej z 1 marca 2013, zastosowanie pomp ciepła zarówno korzystających z energii z OZE zgromadzonej w gruncie czy w powietrze pozwoli uzyskać znaczne ilości energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

Przykładowe porównanie ilości OZE z różnych źródeł odnawialnych w polskich warunkach przy porównywalnym poziomie inwestycji pokazane jest na rys. 1 (odnosząc do ilości OZE ze sprężarkowej pompy ciepła powietrze/woda) i rys. 2 (odnosząc do ilości OZE ze do sprężarkowej pompy ciepła solanka/woda).

dofinansowanie oze

Rys. 1 Porównanie przybliżonych ilości OZE dla różnych technologii i  kosztu inwestycyjnego całej instalacji ok. 25.000 zł (źródło PORT PC)

dofinansowanie oze
Rys.2 Porównanie przybliżonych ilości OZE dla różnych technologii i  kosztu inwestycyjnego całej instalacji ok. 50.000 zł (źródło PORT PC)

Źródło: PORT PC/ EHPA