Kupujesz pompę ciepła? Sprawdź, gdzie możesz szukać dofinansowania!

 
Coraz więcej konsumentów w Polsce decyduje się na wybór pompy ciepła szukając najlepszego rozwiązania dla zapewnienia niskich kosztów ogrzewania i komfortu cieplnego w swoim domu. Świadczyć o tym mogą wyniki badań rynku pomp ciepła przeprowadzone niedawno przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

W 2012 roku rynek pomp ciepła wzrósł o 20% (w stosunku do 2011 roku). Co więcej, rynek i zainteresowanie technologią systematycznie rośnie, mimo braku wsparcia finansowego, które zapewniane jest innym rozwiązaniom OZE.

Aby ułatwić zainteresowanym znalezienie informacji o możliwościach wsparcia finansowego dla osób decydujących się na zakup pompy ciepła, PORT PC rozbudowała swoją stronę internetową o nowy dział „Dofinansowania”. Na stronie stowarzyszenia znajdują się wskazówki gdzie należy szukać wsparcia – regionalne programy operacyjne, WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. Informacje o dofinansowaniu pomp ciepła będą aktualizowana na bieżąco.

Pompy ciepła, które według Dyrektywy 2009/28/WE uznane zostały za urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii, to doskonałe rozwiązanie dla zastąpienia systemu grzewczego budynku opartego na paliwach konwencjonalnych. Warto wspomnieć, że uchwalona na początku marca przez Komisję Europejską decyzja 2013/114/UE o sposobie obliczania energii ze źródeł odnawialnych, przekazywanej przez pompy ciepła, pokazuje, że znaczna część energii, przekazywana przez pompy ciepła, których współczynnik SPF wynosi przynajmniej 2,5, jest energią pochodzącą z odnawialnych źródeł.
Porównując pompy ciepła z jakąkolwiek technologią korzystającą z OZE (np. termicznymi kolektorami słonecznymi, panelami fotowoltaicznymi) statystyczne ilości energii z OZE dla pomp ciepła są od 2 do 5 razy większe niż ilości OZE pochodzące z innych, mocno wspieranych obecnie technologii. (odnosząc to do nakładów inwestycyjnych -p. rysunek poniżej).

Porównanie statystycznych ilość energii z odnawialnych źródeł energii dla pomp ciepła i kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych (wg decyzji KE 2013/114/UE i obliczeń programami symulacyjnymi dla typowych warunków nasłonecznienia w Polsce).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Pomorski

 
Czyste powietrze Pomorza (edycja 2013)
Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-CzP/2013 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.
 
Termin: do 30 kwietnia 2013r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 31 maja 2013r.
Wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej w terminie do 14 czerwca 2013r.


2. Warmińsko-Mazurski

 
Działania 5 „Ochrona klimatu”
Poddziałanie 5. 1 „Mała termomodernizacja”
Cel działania: upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu oszczędzania energii i wykorzystania OZE
 
Termin: do 30.04.2013 r. do godziny 15.30
 

3. Mazowiecki

 
Dziedzina: Ochrona Atmosfery
Działanie: Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii cieplnej, w tym termomodernizacja
Działanie: Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii
Działanie: Zakup i montaż pomp ciepła
 

4. Podkarpacki
 

Działanie: Ochrona atmosfery 2013
Beneficjenci:
– jednostki sektora finansów publicznych,
– inne podmioty z wyłączeniem przedsiębiorców.
 

5. Świętokrzyski
 


6. Małopolski
 


7. Śląski
 

Działanie 3: “Ochrona Atmosfery”
Działanie 7: “Zarządzanie środowiskowe w regionie”
>> Terminy<<


8. Dolnośląski
 

Działania 4.2.3. : „Ochrona atmosfery”
 
Programu ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektyw do 2014 roku

10. Łódzki
 

Ogłoszenie konkursu do 31 marca 2013 roku.
>> Dowiedz się więcej <<


11. Wielkopolski
Działanie: Ochrona powietrza
 


12. Kujawsko-Pomorski
 

Działanie 3: „Ochrona Środowiska”
 


Regionalne programy operacyjne

1. Województwo Pomorskie
 
Priorytet I „ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP”
Działanie 1.1. „MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA”
Typy projektów: budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska
 
Termin naboru wniosków: 14 stycznia 2013 – 29 marca 2013
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi: 800 000 PLN
 

2. Województwo Kujawsko-Pomorskie
 
Priorytet V „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW”
Działanie 5.2. „WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW”
Typy projektów: Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowisk.
 
Termin składania wniosków: marzec 2013
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi: do 60%
Maksymalna wartość projektu: poniżej 8 mln PLN
 

3. Województwo Małopolskie

 
Priorytet V „INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA”
Działanie 7.2. „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I ZWIĘKSZENIE
WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”
Typy projektów: realizowane będą projekty na obszarach wiejskich, miejsko wiejskich oraz miejskich dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii – rozwoju infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej
 
Termin składania wniosków: 22 lutego – 26 marca 2013
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi: do 85%
 

Źródło: PORT PC

portpc png