Wiceminister energii Tadeusz Skobel 18 września 2019 r. wziął udział w podpisaniu kolejnych umów o dofinansowanie ze środków UE w ramach poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podpisane umowy dotyczą unijnego dofinansowania na zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej. Beneficjentem podpisanych umów jest ENERGA-OPERTAOR S.A.

Stacje elektroenergetyczne do przebudowy

ENERGA-OPERTAOR S.A. jest beneficjentem podpisanych umów. Łącznie otrzyma dofinansowanie w kwocie 9 699 312,39 zł dla czterech projektów polegających na przebudowie stacji elektroenergetycznych 110/15 kV:

  • Nidzica
  • Kleczew
  • Grzmiąca
  • Bojanowo,

To w sumie cztery umowy o dofinansowanie w ramach wspierania projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE. Całkowita wartość powyższych projektów wynosi 16 420 500,00 zł.

Cel

Celem projektów jest zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci, a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze oddziaływania projektów. Przebudowa powyższych stacji przyczyni się do poprawy parametrów energetycznych dostarczanej energii, poprawy efektywności pracy systemu dystrybucyjnego, a także ograniczenia zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, a tym samym, zmniejszenia zużycia paliw i w konsekwencji obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Powyższe projekty zapewniają poprawę jakości i ciągłości dostaw energii elektrycznej, a nowoczesna aparatura ułatwi bieżącą obsługę stacji i przyspieszy reakcję na potencjalne sytuacje awaryjne w obszarze zasilania stacji.

źródło: ME


Przygotuj się na zmiany ! Dołącz do uczestników II Kongresu Trendy Energetyczne!

Weź udział w dyskusji o MEGATRENDACH w energetyce w Polsce!


 

Redakcja GLOBEnergia