„Od wielu lat dostrzegamy problem niskiej emisji. Staramy się z tym negatywnym zjawiskiem walczyć”, powiedział Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Dodał, że Pilotażowy Program, który skierowany jest do osób fizycznych, uzupełni dotychczasową ofertę Funduszu.

Od 2002 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako pierwszy w kraju finansuje wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. – Środki WFOŚiGW przekazywane są za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego na modernizacje systemów grzewczych lub termomodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie z Funduszu w formie pożyczki stanowi ok. 50-70% kosztów kwalifikowanych inwestycji – przypomniał Andrzej Pilot.

W uruchamianym pilotażowym Programie Funduszu o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Kwotę dofinansowania stanowi odpowiedni procent kosztów kwalifikowanych:

  • 25 % w przypadku modernizacji źródła ciepła,
  • 15 % w pozostałych przypadkach,

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca 2016 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 lub przesłać pocztą.

27 czerwca uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu oraz służyć będą pomocą przy wypełnianiu wniosków.

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia