Wnioski o udzielanie dotacji na realizację inwestycji przyjmowane będą w Biurze Ochrony Środowiska do 31 marca 2017 r., pod warunkiem, że to na ten rok zaplanowana jest realizacja inwestycji. Mieszkańcy Warszawy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie również w kolejnych latach.

Przewidziane są dopłaty od 7 000 do 15 000 zł. Udzielone wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym.

Zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową będzie mógł uzyskać maksymalne dofinansowanie w wysokości:

a. 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

b. 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Dotacja skierowana jest do:

  • niezaliczonych do sektora finansów publicznych – osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców,
  • jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:

  • do 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni (dot. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych), przy czym dla inwestycji polegających na:

a) zakupie i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową, maksymalna wysokość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji nie może przekroczyć:

– 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

– 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

  • do 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni (dot. jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

Eksperci zapraszają do kontaktu w wypadku pojawienia się wątpliwości co do najlepszego rozwiązania – dokonają oni bezpłatnego audytu i dobiorą odpowiednie urządzenia, ale mogą pomóc również przejść całą procedurę związaną z formalnościami przy pozyskaniu dotacji na wymianę kotła. Eksperci Viessmann pomogą wypełnić formularz wniosku.

Formularz wniosku jest dostępny:

  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy,
  • w Biurze Ochrony Środowiska (pl. S. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, pokój 404),
  • w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy.

Lista Autoryzowanych Partnerów Handlowych Viessmann w województwie małopolskim dostępna jest tutaj.

Źródło: Viessmann