Wsparcie można otrzymać m.in. na:

  • zastosowanie energooszczędnych – w zakresie energii elektrycznej, ciepła, chłodu czy wody – technologii produkcji i użytkowania energii,
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
  • wprowadzanie systemów zarządzania energią,
  • zastosowanie energooszczędnych technologii,
  • modernizację energetyczną budynków w firmach,
  • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii z OZE (jako uzupełniający element projektu) czy na audyt energetyczny w małych i średnich przedsiębiorstwach (także jako element kompleksowy projektu).

O dofinansowanie w ramach konkursu pn. Efektywność energetyczna w MSP” mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie tzw. podregionu nyskiego, czyli z powiatów brzeskiego, namysłowskiego, nyskiego, prudnickiego oraz głubczyckiego.

Przedsiębiorcy z pozostałych powiatów naszego regionu będą mogli natomiast w przyszłym roku ubiegać się o pożyczki na ten cel. Wynika to z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Po negocjacjach z Komisją Europejską zapisano w nim, że trzeba wspierać i dążyć do rozwoju przedsiębiorczości na terenach słabiej rozwiniętych, gdzie m.in. wskaźnik przedsiębiorczości jest niższy, niż w pozostałych częściach naszego regionu – wyjaśnia dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

To już szósty i ostatni w tym roku, nabór ogłaszany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Poprzednie dotyczyły wsparcia infrastruktury usług społecznych, czyli tworzenia przez firmy miejsc dziennej i całodobowej opieki społecznej oraz tzw. mieszkań wspieranych np. dla osób starszych, wsparcia technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach czy wprowadzania nowych produktów i usług dla mikro, małych i średnich firm działających na obszarach przygranicznych. W 2016 roku ogłoszone zostały także dwa nabory na innowacje w przedsiębiorstwach – jeden z nich już zakończono, w drugi odbędzie się w dniach 1-8 grudnia.

Łącznie podlegające samorządowi województw OCRG miało w tym roku do rozdysponowania we wszystkich naborach 260 ml zł. – To duża pula pieniędzy. Mamy nadzieję, że efektywnie wesprze ona opolskie firmy i przyczyni się do rozwoju gospodarki w naszym regionie – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

W ogłoszonym naborze dotyczącym efektywności energetycznej maksymalny przewidziany poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych firm to 65%., a dla firm średnich 55%. Minimalna kwota na dofinansowanie projektu może w tym naborze wynieść 100 tys. zł, a maksymalna – 2 mln zł. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż dwa lata. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017. – Ale tak jak w przypadku wszystkich poprzednich, rozstrzyganych przez nas w tym roku naborów będziemy starać się, by nabór ten również rozstrzygnąć wcześniej – zaznacza dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

W regulaminie naboru na efektywność energetyczną zaznaczono, że warunkiem wstępnym przyznania wsparcia jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który ma być kompleksowym elementem projektu. Preferencje będą mieć te projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%. Do dofinansowania nie będą natomiast zakwalifikowane przedsięwzięcia, które zakładać będą oszczędność energii poniżej 25%.

– Wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać wyraźny, pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie konkretnych celów: racjonalizacji zużycia, oszczędności energii czy wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii – dodaje Roland Wrzeciono.

Ogółem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 woj. opolskie ma blisko 950 mln euro. Z tego na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu zarezerwowano łącznie ponad 160 mln euro, a na innowacje w przedsiębiorstwach ok. 61,6 mln euro.

Opracowano na podstawie: Ogólnopolskie Centrum Rozwoju Gospodarki