Umowy na dotację i pożyczkę – w zakresie wcześniejszych zobowiązań NFOŚiGW – w ramach programu wspierania rozproszonych OZE Prosument w linii dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów podpisali: Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Mirosław Lenk, Prezydenta Miasta Racibórz.

Podpisanie umowy na dofinansowanie PV w Raciborzu

Podpisanie umowy na dofinansowanie PV w Raciborzu, źródło: NFOŚiGW

Przedsięwzięcie „Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz” polega na zakupie i montażu mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 7 kWp. Zostanie wykonane 27 instalacji na istniejących i nowo wybudowanych jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Realizacja przedsięwzięcia, której zakończenie przewiduje się do 31 października 2017 r., ma na celu głównie redukcję emisji CO2.

Źródło: NFOŚiGW