30 listopada 2016 r. podpisano umowy między Funduszem a wspomnianymi Spółdzielniami. Panele fotowoltaiczne, wykorzystujące energię słoneczną do produkcji prądu, zostaną zamontowane m.in. na budynkach znajdujących się w dzielnicach Niebuszewo, Pomorzany oraz w centrum miasta. Najwięcej, bo aż 30 instalacji będzie umieszczonych na obiektach, zarządzanych przez Spółdzielnię Kolejarz. Spółdzielnia Śródmieście pozyskała dofinansowanie na 25 instalacji PV, a Ster – na 9 instalacji. – Wymierny efekt to ograniczenie emisji do atmosfery prawie 645 ton CO2 rocznie – zaznaczył Jacek Chrzanowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Podpisanie umów pomiędzy WFOŚiGW w Szczecinie a spółdzielniami mieszkaniowymi

Podpisanie umów pomiędzy WFOŚiGW w Szczecinie a spółdzielniami mieszkaniowymi, źródło: WFOŚiGW w Szczecinie

Wzięliśmy pod uwagę efekt ekologiczny, ale także rachunek ekonomiczny. Panele w dużej części będą pokrywały zapotrzebowanie na energię elektryczną części wspólnych wieżowców – wind czy oświetlenia zewnętrznego – mówił Marek Werbel – Prezes SM Śródmieście. – Województwo zachodniopomorskie jest absolutnym liderem we wdrażaniu programu Prosument. Kwota 50% wszystkich funduszy w skali kraju, ulokowana na Pomorzu Zachodnim, musi robić wrażenie – powiedział obecny przy podpisaniu umów Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa.


Uwzględniając podpisane umowy, Fundusz wsparł finansowo 5 wspólnot mieszkaniowych – ze Szczecina i Świnoujścia. Montaż 66 instalacji o mocy prawie 840 kW został dofinansowany kwotą ponad 5 mln zł. Roczna produkcja energii w instalacjach wyniesie ponad 800 MWh.

Dzięki programowi Prosument w województwie zachodniopomorskim powstanie około 1100 instalacji OZE – m. in. fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, pomp ciepła czy źródeł ciepła na biomasę. Beneficjenci – osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich spółki – mogli uzyskać do 100% dofinansowania: 40% w formie dotacji i 60% – niskooprocentowanej pożyczki.

Opracowano na podstawie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie