Dofinansowanie na elektromobilność – plan Ministerstwa Klimatu na najbliższe kilka lat

140 mln PLN na samochody elektryczne W ramach najnowszego scenariusza, Rząd planuje przekazać 140 mln złotych na wsparcie zakupu samochodów elektrycznych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W realizację tego budżetu zaangażowany zostanie NFOŚiGW. To właśnie z budżetu funduszu będzie pochodziło 37,5 mln zł.  Wysokość dotacji wyniesie do 20% kosztów kwalifikowanych – maksymalnie 25 tys. zł. … Czytaj dalej Dofinansowanie na elektromobilność – plan Ministerstwa Klimatu na najbliższe kilka lat