Dofinansowanie na fotowoltaikę bez zmiany systemu rozliczeń? To możliwe!

Prosumencie! Zainwestowałeś w instalację fotowoltaiczną w systemie opustów, chciałeś skorzystać z dotacji w programie Mój Prąd, ale okazało się, że Ci nie przysługuje? Sprawdź z jakiego dofinansowania możesz skorzystać!

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

W kwietniu 2022 roku w Polsce zmienił się system rozliczania energii produkowanej w instalacji fotowoltaicznej. Wcześniej w naszym kraju obowiązywał tzw. system opustów, a dziś obowiązuje net-billing. Wielu inwestorów chcąc rozliczać się w bądź co bądź korzystniejszym systemie, spieszyło się z inwestycją, by zgłosić swoją instalację fotowoltaiczną do operatora sieci dystrybucyjnej przed 31.03.2022 r. Ten termin był warunkiem pozostania w systemie opustów.  

W połowie kwietnia 2022 uruchomiono czwartą edycję programu Mój Prąd, w którym można otrzymać wsparcie na instalację fotowoltaiczną, a od ubiegłego roku również na dodatkowe komponenty, takie jak magazyny energii elektrycznej, magazyny ciepła oraz systemy zarządzania energią. Z dofinansowania mogą skorzystać TYLKO osoby rozliczające się w nowym systemie rozliczeń. Co więcej, należy złożyć w tym celu odpowiednie oświadczenie. Takie zapisy w regulaminie programu wzbudziły kontrowersje u tych, którzy chcieli skorzystać z dotacji Mój Prąd, ale niekoniecznie w parze ze zmianą systemu rozliczeń. 

Ile osób nie mogło skorzystać z dotacji w programie Mój Prąd?

Tak jak już wspomniano, aby rozliczać się w systemie opustów trzeba było zgłosić instalację do OSD przed 31.03.2023 r. Między zgłoszeniem a przyłączeniem instalacji może minąć nawet 30 dni. O zmianie systemu rozliczeń mówiło się od połowy 2022 roku - wtedy pojawił się rządowy projekt nowelizacji ustawy o OZE. Z kolei trzecia edycja programu Mój Prąd zakończyła się w październiku 2021 roku. Zapewne większość prosumentów, którym nie udało się otrzymać dofinansowania (wtedy było to 3 tys. zł), czekali na uruchomienie kolejnej tury dotacji.

Według danych PTPiREE na przełomie 2021 i 2022 roku przyłączano kilkadziesiąt tysięcy mikroinstalacji miesięcznie.

  • październik 2021 - 50,7 tys. mikroinstalacji
  • listopad 2021 - 52 tys. mikroinstalacji
  • grudzień 2021 - 38,3 tys. mikroinstalacji
  • styczeń 2022 - 33,4 tys. mikroinstalacji
  • luty 2022 - 44,6 tys. mikroinstalacji
  • marzec 2022 - 74,9 tys.  mikroinstalacji
  • kwiecień 2022 - 59,6 tys. mikroinstalacji

Na poniższym wykresie mikroinstalacji przyłączonych przez OSD opracowanym przez PTPIREE widać, że w kolejnych miesiącach po zmianie systemu rozliczeń boom nieco opadł, a liczba przyłączanych mikroinstalacji spadła z kilkudziesięciu do kilkunastu tysięcy miesięcznie.

Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD w poszczególnych miesiącach, źródło: PTPiREE

Ci inwestorzy zapewne chcieli skorzystać z dofinansowania w programie Mój Prąd. Zgodnie z regulaminem programu, który uruchomiono w połowie kwietnia 2022 roku, aby skorzystać z dofinansowania, należy zmienić system rozliczeń z systemu opustów na net-billing. Taka opcja nie cieszy się zapewne zbyt dużą popularnością wśród prosumentów, gdyż mimo wysokich cen sprzedaży energii w 2022 roku, net-billing jest na razie mniej przewidywalnym i mniej zrozumiałym dla inwestorów systemem niż system opustów.

Mogłoby się wydawać, że osoby, które zainwestowały w instalację fotowoltaiczną zaraz przed zmianą systemu, a nie chciały przejść na net-billing, nie mogą skorzystać z żadnego wsparcia finansowego. Okazuje się, że niekoniecznie.

Dofinansowanie na fotowoltaikę w systemie opustów

Skończył się 2022 rok. W związku z tym powoli przychodzi czas na podsumowanie poniesionych w nim wydatków. Część z nich będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania. Takim wydatkiem jest właśnie instalacja fotowoltaiczna, której wartość można odliczyć dzięki uldze termomodernizacyjnej. Co więcej - bez konieczności zmiany systemu rozliczeń. Potwierdzają to doradcy energetyczni.

Tak, to prawda. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać wszyscy, którzy zainwestowali w instalacje fotowoltaiczne. Bez względu na to, który system rozliczeń wybrali, ale też bez względu na to czy otrzymali dotację na wyżej wymienione zadanie czy nie

komentuje Rafał Adamus, ekodoradca gminny

Z tej możliwości i dofinansowania w formie ulgi termomodernizacyjnej mogły już korzystać osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę pod koniec 2021 roku. Mogą z niej również skorzystać te osoby, które jednak zmieniły system rozliczeń na net-billing, więc mogły otrzymać dofinansowanie w programie Mój Prąd, a także ci, którzy od razu przyłączyli instalację w nowym systemie rozliczeń i otrzymały dotację w programie Mój Prąd. Muszą jednak wtedy pamiętać o jednej ważnej kwestii. 

Inwestorzy, którzy otrzymali dotację, muszą jej kwotę odjąć od wartości inwestycji i dopiero różnicę mogą odliczyć od podstawy opodatkowania

 dodaje Rafał Adamus, ekodoradca gminny

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Od 1 stycznia 2019 roku każdy podatnik, który zdecydował się na inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną lub inne przedsięwzięcia termomodernizacyjne znajdujące się w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, może skorzystać z ulgi podatkowej przeznaczonej przedsięwzięciom związanym z modernizacją budynku mieszkalnego. Ulga pozwala na odliczenie w podatku PIT wszelkich kosztów poniesionych na inwestycję w fotowoltaikę. 

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać tylko i wyłącznie osoby fizyczne. Ich dochody muszą być rozliczane według jednolitej stawki podatku liniowego (19 proc.), skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.) bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Trzeba spełnić także dodatkowe warunki. Podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, w której zostały zrealizowane inwestycje. Ponadto budynek powinien być domem jednorodzinnym. Co najważniejsze, podatnik musi zakończyć inwestycję przed upływem 3 lat od daty poniesienia pierwszego wydatku. 

Jak działa ulga termomodernizacyjna?

W ramach zeznania podatkowego należy wskazać inwestycję w mikroinstalację oraz wartość poniesionych kosztów. Wydatki poniesione na inwestycję w fotowoltaikę pomniejszają podstawę opodatkowania, co przekłada się na obniżenie wysokości podatku dochodowego, który musimy zapłacić w Urzędzie Skarbowym. 

Wszystkie wydatki poniesione na inwestycje należy potwierdzić w formie faktur, które przedkładamy Urzędowi Skarbowemu. Faktura sprzedażowa musi być wystawiona z datą po 1 stycznia 2019 roku, maksymalnie 31 grudnia w roku, za który dokonujemy rozliczenia! Należy w formularzu PIT wpisać kwotę brutto poniesionych wydatków. Do zeznania PIT należy dołączyć wypełniony formularz PIT/O.

WAŻNE! Maksymalna kwota odliczenia przypadająca na podatnika wynosi 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna a kwota wolna od podatku

Trzeba pamiętać także o zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, czyli nowego systemu podatkowego. Wzrosła kwota wolna od podatku do poziomu 30 tys. zł. Jeśli podatnik zarobi ok. 2,5 tys. zł w skali miesiąca, nie płaci wówczas zaliczki na podatek PIT. Nie ma wtedy możliwości skorzystania z ulgi podatkowej. Będzie mógł to jednak zrobić w kolejnych latach. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 6 lat liczonych od roku, w którym rozpoczęto inwestycję.

Zobacz również