Kilka tygodni temu zwracaliśmy Państwa uwagę na trendy w inwestycjach polskich szkół w instalacje fotowoltaiczne – na wszystkie uzyskano dofinansowanie . Wymienialiśmy wtedy liczne przykłady jednostek edukacyjnych, które zdecydowały się promować ekologiczne rozwiązania.  Okazuje się, że nie tylko instalacje fotowoltaiczne cieszą się popularnością w  obiektach użyteczności publicznej takich jak szkoły. Przyszła pora na nowoczesne kotły, pompy ciepła i efektywne energetycznie rozwiązania w szkołach muzycznych i artystycznych.

NFOŚiGW poinformował o rozdysponowaniu środków z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Beneficjentami programu zostaną szkoły muzyczne i artystyczne. Środki, jakie zostaną przekazane na poprawę efektywności energetycznej to prawie pół miliarda złotych.

Na co dofinansowanie?

Realizacja rzeczowa zakrojonych na szeroką skalę prac będzie polegała na dociepleniu elementów konstrukcyjnych. W zakres prac wejdzie wymiana okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Prace będą polecały na budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych. Zainstalowane zostaną nowe kotły i pompy ciepła.

W grudniu 2016 roku między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) podpisano umowę o współpracy w zakresie efektywności energetycznej i planowano wtedy, że łącznie zmodernizowanych zostanie 156 budynków. Potrzeby szkół muzycznych i plastycznych w Polsce okazały się jednak dużo większe i dlatego zwiększono zakres przedsięwzięcia.

NFOŚiGW informuje, że umowa, którą podpisano 12 maja 2017 roku w obszarze modernizacji energetycznej jest rekordowa zarówno pod względem kwoty wsparcia, jak i zakresu działania. Ostatecznie przedsięwzięcie MKiDN obejmie 139 szkół z terenu całej Polski, czyli o 25 placówek więcej niż pierwotnie zakładała to umowa (w sumie 187 zamiast 156 budynków). Są to szkoły muzyczne i plastyczne działające we wszystkich województwach. Wiele z nich funkcjonuje w małych miejscowościach, nierzadko w budynkach od dawna wymagających pilnych remontów, niektóre z tych obiektów mają charakter zabytkowy.

Dofinansowanie – warunki

W wyniku rozszerzenia zakresu finansowego zwiększą się wskaźniki efektywności energetycznej w projekcie, w tym wskaźniki wiodące dla poddziałania 1.3.1 POIiŚ – zmniejszenie zużycia energii końcowej o ok. 24% oraz spadek gazów cieplarnianych o ok. 18%. Aneks podtrzymuje ustalenia dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej w projekcie na poziomie ponad 60%.

Koszt całkowity przedsięwzięcia – na mocy aneksu – wynosi 501 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie to kwota 481 mln zł (409 mln zł ze środków unijnego Funduszu Spójności oraz 72 mln zł ze środków krajowych – budżet państwa). Projekt, rozpoczęty 1 października 2016 r., powinien zakończyć się do 31 grudnia 2021 r.

Źródło: NFOŚiGW

http://globenergia.pl/gminne-szkoly-prosumentami/

Redakcja GLOBEnergia