Jak rozliczyć dopłatę w Mój Prąd? Dofinansowanie na PV a ulga termomodernizacyjna

Wielu Polaków skorzystało w ubiegłym roku z dotacji do fotowoltaiki lub innych inwestycji związanych z termomodernizacją domu. W rozliczeniach za 2022 r. można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Jak ją rozliczyć w sytuacji, gdy dotacja została podzielona na dwie części i została wypłacona w różnych okresach podatkowych?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Z pytaniami do Ministerstwa Finansów zwróciła się w tej sprawie Polska Agencja Prasowa. Mają one związek z ostatnimi zmianami w programie Mój Prąd, gdzie pod koniec roku zostały podwyższone poziomy dotacji. Jak informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, od 15 grudnia beneficjenci programu Mój Prąd 4.0 mogą składać wnioski w ramach nowej odsłony tej edycji. Polscy inwestorzy mogą liczyć na większe dotacje oraz wydłużone terminy składania wniosków. Co najważniejsze, podwyższenie obejmuje nie tylko nowe instalacje, ale te zrealizowane wcześniej, do których uzyskano już dofinansowanie. W efekcie ok. 22 tys. osób otrzyma dopłatę do uzyskanej już dotacji. Ta wyniesie 2 tys. zł i powinna być wypłacona w tym roku. Od 15.02.2023 r. beneficjenci programu Mój Prąd 4.0, którzy skorzystali z programu przed 15.12.2022 r. mogą spodziewać się wiadomości mailowej od NFOŚiGW z informacją jak skorzystać z dodatkowej dotacji. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Podstawowa kwota dotacji została wypłacona w ubiegłym roku. Jak rozliczyć dofinansowanie w Urzędzie Skarbowym oraz najważniejsze – jak ją uwzględnić w uldze termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ulga termomodernizacyjna, czyli możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na materiały budowlane,  urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Limit wydatków wynosi 53 tys. zł, a dowodem poniesionych wydatków są faktury VAT. Z ulgi można skorzystać niezależnie do dotacji i programu wsparcia.

Dotacja Mój Prąd w dwóch częściach

Podzielenie dotacji na kilka części może sprawić problemy dla podatników w przypadku rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym. Jak przypomina portal Infor.pl, podatnik może w ramach ulgi termomodernizacyjnej odpisać od dochodu kwotę wydaną na instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła lub inne urządzenia. Możliwa do odpisania kwota jest równa wydatkom pomniejszonym o otrzymaną dotację.

W przypadku podatników, którzy otrzymali dotacjw dwóch różnych latach podatkowych , Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na pytania PAP, że „podatnicy, którzy w poprzednim roku przeprowadzili przedsięwzięcie termomodernizacyjne (zakładając, że ponieśli własny wydatek w wysokości 20 tys. zł, i otrzymali dotację w kwocie 4 tys. zł), w zeznaniu za 2022 r. będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę 16 tys. zł – taki bowiem wydatek został poniesiony przez podatnika z własnej kieszeni” – podało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach przesłanych PAP.

Kluczowe jest informacja, że dopłata do dotacji wypłacona w 2023 r. powinna być doliczona do dochodu w zeznaniu za 2023 r. Oznacza to, że dopłatę będziemy rozliczać do kwietnia, ale przyszłego roku. 

Otrzymaną w 2023 r. uzupełnioną część dotacji w wysokości 2 tys. zł, stosownie do art. 45 ust. 3a ustawy PIT, podatnik będzie zobowiązany doliczyć do dochodu w zeznaniu podatkowym składanym za 2023 rok, tj. za rok, w którym podatnik otrzymał to świadczenie

wyjaśnia resort.

Warto również przypomnieć, że aby otrzymać wyrównanie do dofinansowania z 2022 roku trzeba złożyć oświadczenie, że wyraża się na to zgodę. Trzeba również potwierdzić aktualność lub zaktualizować dane zawarte w złożonym już wniosku o dofinansowanie. 

Źródło: Infor.pl, PAP, Ministerstwo Finansów, własne

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia