“Dokument roboczy” zielonego planu naprawczego UE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Bilion euro na stymulowanie gospodarki.

Według dokumentu roboczego uzyskanego przez portal EURACTIV zielony plan naprawczy ma koncentrować się na renowacji budynków, odnawialnych źródłach energii, wodorze, a także czystej mobilności i gospodarce o obiegu zamkniętym. Na ten szeroki, stymulujący program Komisja Europejska ma przeznaczyć co najmniej 1 bilion euro. Dokument do jakiego dotarł EURACTIV został przedstawiony jako “dokument roboczy” i dotyczy kwestii związanych z zielonymi aspektami planu naprawy.

Wydanie planu przewidywane jest na 27 maja. Prawdopodobnie wtedy uzupełnione zostaną kluczowe informacje dotyczące finansowania strategii. Dokument na który powołuje się fundacja EURACTIV pochodzi z zaufanego źródła. Jednak nie wiele mówi o szczególnie istotnych aspektach strategii tj. zdrowie i finanse. Poruszone zagadnienia ograniczone są tylko do kwestii środowiskowych planu naprawy.

Modernizacja budynków.

Rozpoczęcie “Fali renowacji”, której celem będzie trzykrotne zwiększenie obecnego wskaźnika renowacji, zostało zapowiedziane na wrzesień. Komisja Europejska chce osiągnąć “szybszą i bardziej dogłębną renowację budynków”. Fala renowacji ma być finansowana z Europejskiego Mechanizmu Finansowania Renowacji (European Renovation Financing Facility), który wstępnie ma opiewać na kwotę 91 mld EUR rocznie. Po połączeniu z innymi źródłami finansowania inwestycje mają osiągnąć wartość 350 mld rocznie. Priorytetem będą przede wszystkim budynki sektora publicznego, szpitale, szkoły a także mieszkania socjalne.

OZE i wodór.

Odnawialne źródła energii wykazały się znacznie większą odpornością na kryzys COVID-19 niż źródła oparte na paliwach kopalnych. Mimo to, według Komisji Europejskiej wyraźnie ucierpiały łańcuchy dostaw przez co rynki energii wiatrowej i słonecznej w tym roku mają się skurczyć o 20% - 33%. Dokument podkreśla kluczową rolę odnawialnych źródeł energii i wodoru w procesie dekarbonizacji gospodarki i proponuje skoncentrowanie się na tych technologiach. W dalszej części wymienione są kluczowe aspekty planu naprawy w odniesieniu do OZE, które obejmują system przetargowy na projekty związane z energią elektryczną o wartości 15 GW w ciągu dwóch lat, z kapitałem inwestycyjnym równym 25 mld EUR.

Ponadto Komisja przewiduje wsparcie dla programów krajowych o wartości 10 miliardów euro w ciągu dwóch lat, przy współfinansowaniu przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). W odniesieniu do wodoru Komisja Europejska zamierza m.in. podwoić kwotę finansowania badań i innowacji w zakresie czystego wodoru, która obecnie wynosi 650 mln EUR oraz ustanowić fundusz o wartości 10 mld EUR rocznie, w celu udzielania pożyczek na infrastrukturę wodorową.

Czysta mobilność.

Dokument zakłada wsparcie czystej mobilności w formie: Ogólnoeuropejskiego Mechanizmu Zakupu Ekologicznie Czystych Pojazdów (EU-wide Purchasing Facility for Clean Vehicles) wartego 20 mld EUR, oraz Funduszu Na Rzecz Czystej Mobilności (Clean Automotive Investment Fund). Ponadto dokument zawiera propozycję podwojenia inwestycji UE w infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych w celu osiągnięcia liczby 2 milionów publicznych stacji ładowania i alternatywnych stacji tankowania do 2025 r.

Źródło: euractiv.com

Zobacz również