Dolna Saksonia wprowadza obowiązek instalacji fotowoltaiki na dachach budynków niemieszkalnych

W Dolnej Saksonii podjęto decyzję o wprowadzeniu „obowiązku fotowoltaicznego” dla nowych budynków niemieszkalnych, który zakłada konieczności instalacji na dachach tych budynków instalacji fotowoltaicznej. Ponadto, wszystkie nowe budynki mieszkalne powinny być dostosowane do instalacji PV. Nowe regulacje wchodzą w życie już w 2023 roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Niemiecki kraj związkowy Dolna Saksonia ustanowił obowiązek fotowoltaiczny dla nowych budynków niemieszkalnych. Informuje o tym Dolnosaksońska Agencja Ochrony Klimatu i Energii (niem. Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen - KEAN). Parlament Dolnej Saksonii uchwalił w dniu 9 listopada 2021 roku nowelizację Dolnosaksońskiego Kodeksu Budowlanego (NBauO). Zawarty w nim paragraf 32a wprowadza obowiązek fotowoltaiczny, ale także warunek dla branży budowlanej. Nowe budynki muszą być także przystosowane do instalacji takich urządzeń.

Lothar Nolte, dyrektor zarządzający KEAN, komentuje, że instalacje słoneczne były w ostatnich latach prawie zawsze atrakcyjne ekonomicznie.

- Pomimo tej zachęty, większość dachów nowych budynków w Dolnej Saksonii do tej pory pozostaje pusta. Dlatego wprowadzenie obowiązku jest teraz logicznym krokiem - wskazuje Nolte.

Projektanci i architekci pracujący nad budynkami niemieszkalnymi w Dolnej Saksonii powinni ze skutkiem natychmiastowym uwzględnić realizację instalacji słonecznej w swoich planach projektowych. KEAN informuje, że planuje odpowiednie szkolenia w tym zakresie.

Jest kilka wyjątków zwalniających z obowiązku fotowoltaicznego

Przepisy są celowo proste, aby uniknąć wszelkich wyjątków, jednak pozostawiono kilka zapisów dotyczących m.in. ochrony zabytków. Z obowiązku instalacji fotowoltaiki zwolniona jest architektura będąca pod ochroną publiczną ze szczególnych względów.

Zgodnie z nowymi zapisami, na wszystkich użytkowanych gospodarczo budynkach o powierzchni dachu większej niż 75 m², dla których po 31.12.2022 roku złożono wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o zezwolenie nadzoru budowlanego lub zgłoszenie zgodnie z paragrafem 62 NBauO, powinna być zainstalowane urządzenie słoneczne. Obowiązek nakłada montaż paneli na co najmniej 50 proc. powierzchni dachu - urządzenie powinno służyć do wytwarzania prądu lub ciepła. Wszystkie pozostałe budynki (tj. w tym budynki mieszkalne) muszą być przystosowane do instalacji PV.

W nowych budynkach konstrukcja nośna musi być wystarczająco stabilna do późniejszego wykorzystania dachu w celach produkcji energii słonecznej. Duże instalacje fotowoltaiczne są znacznym obciążeniem dla większości istniejących np. hal, magazynów czy innych budynków gospodarczych. W ramach nowych przepisów w trakcie projektowania budynku należy przewidzieć korytarze kablowe i miejsce na związane z nimi urządzenia techniczne.

Redakcja: Patrycja Rapacka / Źródło: Solar Server, KEAN

Zobacz również