Kolejne dolnośląskie samorządy stawiają na odnawialne źródła energii. W piątek powołano Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich, do którego należą gminy Domaniów, Kondratowice, Przeworno, Wiązów i Strzelin. To już czwarty taki klaster w Polsce. Dzięki niemu tańsza energia pochodząca z elektrowni, farm fotowoltaicznych i paneli słonecznych popłynie do 44,5 tysiąca osób.

Wyspy energetyczne na Dolnym Śląsku

Dzięki utworzeniu klastra do 44,5 tys. osób popłynie tańsza energia, a gminy z czasem staną się „wyspami energetycznymi”. To kolejna tego typu inicjatywa – wcześniej klastry stworzyło 15 dolnośląskich samorządów.

Powołanie klastra oznacza, że w należących do niego gminach mogą powstać elektrownie fotowoltaiczne i bioelektrownie. Przewidywana moc odnawialnych źródeł energii wyniesie średnio 3 MW w jednej gminie – 2 MW z fotowoltaiki oraz minimum 1 MW z bioelektrowni. Docelowo gminy staną się tak zwanymi „wyspami energetycznymi”, czyli uzyskają całkowitą samowystarczalność. Nadwyżka będzie mogła zostać przeznaczona na potrzeby Wrocławia.

Mieszkańcy są bardzo zainteresowani tym tematem. Zdają sobie sprawę, że czysta energia przyniesie oszczędności, ale też przysłuży się środowisku. Źródła energii odnawialnej są przyszłością sektora energetycznego

Dorota Pawnuk, wójt miasta i gminy Strzelin

Jedna z wielu innowacji

Władze Strzelina mają również zamiar utworzyć elektrownię fotowoltaiczną na terenie dawnej oczyszczalni ścieków. Współpraca z innymi samorządami znacząco ułatwi realizację tego projektu. Miejsce na swoją elektrownię wytypowała również gmina Domaniów.  „Planujemy farmę fotowoltaiczną na dwóch nieużytkach (…) na łącznym obszarze 4,3 ha. Dzięki temu z pożytkiem wykorzystamy ten teren. Jednocześnie chcemy instalować panele słoneczne na dachach budynków użyteczności publicznej, a z czasem wymieniać źródła ciepła w domach mieszkańców – mówi Wojciech Głogulski, wójt gminy Domaniów. Podobne plany ma gmina Przeworno. „Wdrażamy efektywne programy i rozwiązania służące poprawie środowiska naturalnego. Przy udziale środków zewnętrznych, pragniemy montować panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, będących naszą własnością. Zamierzamy magazynować, przetwarzać i wykorzystywać energię, którą uda nam się pozyskać z odnawialnych źródeł. W perspektywie chcemy pomagać naszym mieszkańcom  w działaniach proekologicznych, w tym w wytwarzaniu „czystego” prądu – mówi Jarosław Taranek, wójt gminy Przeworno.

Współpraca daje większe możliwości

Zasady funkcjonowania klastrów reguluje znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o odnawialnych źródłach energii. Jej celem jest restrukturyzacja i modernizacja polskiej energetyki, połączone z dążeniem do osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej. Według ustawy, obszar działania tego rodzaju klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin, a jego koordynatorem powinien być jeden z członków – w tym przypadku jest to gmina Strzelin. Pozyskanie środków zewnętrznych oraz współpraca pomiędzy samorządami otwierają zdecydowanie większe możliwości niż ma to miejsce w przypadku inwestycji prowadzonych przez pojedyncze gminy „– mówi Wojciech Bochnak, wójt gminy Kondratowice.

Z korzyścią dla wszystkich

Jerzy Krochmalny, burmistrz miasta i gminy Wiązów jest w pełni świadomy wszechstornnych korzyści, jakie przyniesie wprowadzone rozwiązanie. „Klastry energii odnawialnej mają ogromne znaczenie nie tylko, gdy chodzi o ochronę środowiska, ale również ze względu na zwiększenie innowacyjności, obniżenie kosztów funkcjonowania gminy oraz możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację planowanych inwestycji „– dodaje. Przygotowaniem kompleksowej strategii rozwoju i realizacją inwestycji w ramach przedsięwzięcia zajmie się jego koordynator, spółka komunalna Strzelin PS Energetyka Odnawialna, utworzona przez gminę Strzelin i firmę Polski Solar Holding. Powołanie klastra umożliwia dostęp do dodatkowych dotacji, w tym krajowych oraz ze środków unijnych.

Dolny Śląsk krajowym centrum energetyki odnawialnej

Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich jest czwartym tego rodzaju przedsięwzięciem w Polsce realizowanym przez samorządy. Pierwszą tego typu inicjatywą był Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej. Kolejny był Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich oraz  Izerski Klaster Energii Odnawialnej. Ostatni z nich zapewnia ekologiczny prąd dla ok. 400 tys. mieszkańców zamieszkujących cztery należące do niego gminy.  Tym samym Dolny Śląsk stał się krajowym centrum energetyki odnawialnej. Trwają rozmowy dotyczące uruchomienia kolejnych klastrów.

Konkretne działania w „trudnych czasach”

Podczas gdy Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej martwi się o przyszłość tej gałęzi OZE w naszym kraju, a coraz więcej osób wyraża niepokój w związku z uchwaleniem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, władze lokalne na Dolnym Śląsku preferują zdecydowane działania. Pomimo zmieniającej się sytuacji prawnej możliwe są rozwiązania ułatwiające rozwój energetyki przyjaznej środowisku. Warunkiem ich powodzenia jest inicjatywa, współpraca oraz świadomość w zakresie znaczenia ochrony środowiska – w gminie Strzelin z pewnością tego nie brakuje.

Przedstawiciele Klastra 

 

 

 

Źródło: materiały prasowe

 

 

 

Redakcja GLOBEnergia