Dziś rusza kolejny pilotaż w programie Czyste Powietrze, skierowany do mieszkańców budynków wielorodzinnych, tym razem na Dolnym Śląsku. Dotacje o łącznej wartości 20 mln zł wesprą wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i ocieplenie domów w budynkach wielorodzinnych. Przewidziano także otwarcie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze w Strzegomiu. Pilotaż obejmie około 60 wielorodzinnych budynków i 300 lokali mieszkalnych. Zaplanowany budżet umożliwi wymianę 720 kopciuchów.

– Najwyższe dotacje – do 20 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowanie oraz do 30 tys. zł w podwyższonym – przewidzieliśmy w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. oraz montażem wentylacji. Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką Czeską dotacje będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych – wyjaśnia prof. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW.

Dotacje do 60 proc. kosztów kwalifikowanych dla wspólnot mieszkaniowych

Beneficjentami pilotażu są przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych obejmujących od 3 do 20 lokali. Podmioty mogą ubiegać się o dotacje do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. NFOŚiGW informuje w komunikacie, że w ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40 proc. kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Dotacje dla osób fizycznych

Ponadto beneficjentami w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi 30-45 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Tu Narodowy Fundusz informuje, że dotacja wyniesie do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji. Będzie można uzyskać 15 tys. zł dofinansowania, jeśli przedsięwzięcia obejmą inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji. Beneficjent otrzyma 5 tys. zł, jeśli dokona wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Podwyższony poziom dofinansowania obejmuje osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Tu przewidziano dotacje odpowiednio do wysokości 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.

Większe dotacje dla mieszkańców gmin graniczących z Czechami

Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką Czeską dotacje będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych. W programie określono, że tych gmin jest 30, a wśród nich znalazła się Bogatynia, Zgorzelec, Nowa Ruda, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Kudowa Zdrój.

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, podkreślił, że pilotaż preferujący budynki umiejscowione na granicy Polski z Czechami, to Polski wkład w walkę ze smogiem i potwierdzenie dobrej woli współpracy z partnerami zza granicy

Program ogólnopolski dla budynków wielorodzinnych rusza w 2022 roku

W 2022 roku zostanie uruchomiony ogólnopolski program wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Uruchomienie programu odbędzie się na podstawie wniosków wyciągniętych z prowadzonych pilotaży w województwie zachodniopomorskim, w Pszczynie na Śląsku i od 11 października br. również na Dolnym Śląsku.

Źródło: NFOŚiGW 

Redakcja GLOBEnergia