Dołożenie magazynu energii do istniejącej instalacji PV – sprawdzamy jak!

Dom, dłoń, fotowoltaika

Coraz więcej prosumentów zastanawia się nad zmianą statusu na fleksumenta. Nic dziwnego, w dzisiejszych czasach magazyn energii to naprawdę rozsądna inwestycja. Jakie kroki można wykonać samemu by sprawdzić możliwości rozszerzenia swojej mikroinstalacji fotowoltaicznej o magazyn energii? Na to pytanie w trakcie ostatniej Webinarowej Środy z GLOBENERGIĄ odpowiedział Maciej Czapla, ekspert firmy Woltair. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dom, dłoń, fotowoltaika

Podziel się

Weryfikacja istniejącej instalacji

Chcąc rozbudować istniejącą instalację fotowoltaiczną o magazyn energii, w pierwszej kolejności należy sprawdzić możliwości rozszerzenia systemu z urządzeniami w niej już zamontowanymi. Największe wyzwanie stoi przed prosumentami, którzy na etapie projektu swojej instalacji nie zgłosili chęci ewentualnej rozbudowy o magazyn w przyszłości. Fakt posiadania falownika bez wejścia bateryjnego dyskwalifikuje go do podłączenia magazynu energii. W takiej sytuacji można kupić nowy falownik bądź doposażyć ten obecny w tzw. retrofit. Jest to ładowarka AC, pozwalająca na dodanie funkcji magazynowania prądu do istniejącej instalacji fotowoltaicznej.  

Skąd wiadomo czy dany falownik posiada wyjście bateryjne? Można to sprawdzić na podstawie karty katalogowej bądź weryfikując urządzenie. Często można się też pozytywnie zaskoczyć, bo na rynku są producenci którzy zapewniają wejścia bateryjne nawet w standardowych, nie hybrydowych falownikach. Czego konkretnie szukamy?

Falowniki które są przygotowane do współpracy z systemem bateryjnym oprócz złącz do wpięcia instalacji fotowoltaicznej, będą również posiadały dwa wejścia z opisem “bat” czyli bateria. Jeżeli urządzenie nie posiada wejścia “bat” to znaczy, że falownik nie pozwala na rozszerzenie instalacji. Co zrobić w takim przypadku?

Ekspert rekomenduje wymianę falownika na hybrydowy, gdyż jest to podobna kwota do inwestycji w retrofit. 

-Według obecnych trendów rynkowych koszt wymiany falownika na wersję hybrydową w stosunku do ceny dostawienia urządzenia w postaci ładowarki AC do naszego falownika, jest bardzo podobny. Dlatego rekomenduję zakup nowego falownika hybrydowego ze względu na zyskanie pełnej funkcjonalności - wyjaśnia Maciej Czapla, ekspert firmy Woltair.

Licznik energii też trzeba sprawdzić

Rozszerzenie istniejącej instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii będzie wymagało montażu inteligentnego licznika energii. To na podstawie jego odczytów fleksument jest rozliczany z dystrybutorem energii. Jeżeli licznik był u nas montowany już wcześniej to nie ma potrzeby na zakup nowego. Tym samym, jeżeli od początku posiadaliśmy falownik hybrydowy, stanie się fleksumetem będzie stosunkowo tamie i proste. 

-W takim przypadku koszty montażu są już naprawdę bardzo znikome. Do falownika wystarczy podłączyć wieżę z magazynem energii i system jest gotowy do pracy - tłumaczy ekspert. 

Sprawdzenie wyjścia bateryjnego w falowniku i weryfikacja licznika energii to czynności które może zrobić każdy, kto chce się zorientować jakie ma perspektywy na dołączenie magazynu energii. Należy pamiętać, że osoby bez uprawnień elektrycznych nie mogą we własnym zakresie pracować nad zmianą swojej instalacji. Tym samym takie wzrokowe sprawdzenie urządzeń to jedyne co można zrobić na własną rękę! 

Co jeszcze można zrobić we własnym zakresie?

Można zweryfikować moc przyłączeniową/umowną punktu poboru energii. To istotna kwestia, gdyż w przypadku niewystarczającej mocy trzeba będzie wystąpić do dostawcy energii z wnioskiem o zwiększenie mocy. 

Już na samym początku dobrze jest wiedzieć jaka będzie moc magazynu, który planujemy zakupić. W ten sposób łatwo oszacować, czy należy składać wspomniany wniosek. Jak to policzyć? 

W obowiązujących przepisach można wyróżnić następujące dwa przypadki kiedy moc akumulatora jest sumowana z mocą instalacji generatora (modułów fotowoltaicznych):

  • gdy moc sumaryczna mikroinstalacji jest mniejsza niż moc magazynu,
  • gdy moc sumaryczna mikroinstalacji jest większa niż moc magazynu energii, ale moc maksymalna falownika jest większa niż moc mikroinstalacji.  

By poprawnie sprawdzić i sumować podane wartości należy pamiętać, że pojemność magazynu i jego moc to dwa różne parametry. Na karcie katalogowej pojemność jest wyrażona w kWh, a moc (czyli to co nas interesuje w tym przypadku) podana w kW. 

Może się również zdarzyć, że moc mikroinstalacji jest większa niż moc magazynu, a moc maksymalna falownika jest mniejsza niż moc sumaryczna mikroinstalacji. W takim przypadku zasada sumowania mocy nie obowiązuje. 

Dla lepszego zobrazowania prześledźmy to razem z ekspertem, na wybranych przypadkach. 

Przypadek 1

Załóżmy, że instalacja fotowoltaiczna ma następujące parametry:

  • moc mikroinstalacji wynosi 9, 99 kW,
  • moc falownika hybrydowego to 10 kW.  

Inwestor planuje dołożenie magazynu energii o mocy 3,56 kW. 

Warunek sumowania mocy jest spełniony, więc do operatora sieci dystrybucyjnej zgłaszamy minimalną moc przyłączeniową równą 9,99 kW + 3,56 kW = 13, 55 kW.

Przypadek 2

Rozważmy przypadek kiedy spełniony jest warunek nie sumowania mocy. 

Załóżmy, że instalacja fotowoltaiczna ma następujące parametry:

  • moc mikroinstalacji wynosi 9,4 kW,
  • moc falownika hybrydowego to 8 kW.  

Inwestor planuje dołożenie magazynu energii o mocy 9,39 kW. 

W tej sytuacji spełniony jest warunek nie sumowania mocy. Dlaczego? Ponieważ moc falownika jest mniejsza niż moc sumaryczna mikroinstalacji oraz moc magazynu energii jest mniejsza niż moc mikroinstalacji. Tym samym moc przyłączeniowa wynosi 9,4 kW.

Źródło: Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia