Dominika Kulczyk i Mansa Invesments wzywają do sprzedaży 22 631 270 akcji Polenergii. W ten sposób wzywający chcą osiągnąć 100 % akcji w kapitale zakładowym spółki, a następnie wycofać ją z Giełdy Papierów Wartościowych. Zapisy na wykup akcji Polenergii trwają od 17 września, a kończą się za klika dni, 17 października. Zarząd spółki Mansa Investments otrzymał odpowiedź od trzech funduszy inwestycyjnych, które dysponują akcjami spółki energetycznej.

Z pisma wystosowanego do Mansa Investments wynika, że spółka nie osiągnie zakładanego pułapu 100% akcji Polenergii. Fundusze inwestycyjne są zdania, iż cena zaproponowana w wezwaniu do sprzedaży nie odzwierciedla wartości godziwej akcji Emitenta.

„W związku z tym każdy z Funduszy z osobna oświadczył wobec Wzywających oraz zobowiązał się wobec pozostałych Funduszy, że nie sprzeda akcji Emitenta w Wezwaniu po cenie 20,50 zł za jedną akcję. Fundusze jednocześnie stwierdziły, że nie podjęły względem siebie żadnych innych zobowiązań.”

Odpowiedź wystosowały fundusze Generali OFE, których wielkość posiadanych akcji wynosi 6,56%, Nationale-Nederlanden OFE, 5,5% oraz OFE Aviva BZ WBK, który posiada 8,21% akcji spółki energetycznej Polenergia.

Polenergia to bardzo ważna spółka dla Dominiki Kulczyk.

„Polenergia SA jest dla rodziny Państwa Kulczyk inwestycją długoterminową, w związku z tym nie zamierzają odpowiedzieć na ogłoszone wezwanie do sprzedaży akcji” – czytamy w oświadczeniu Kulczyk investments

Wypowiedź ta dotyczy wezwania do sprzedaży całości akcji wystosowanego przez grupę energetyczną PGE, która oferowała 16,29 zł za akcję, chcąc tym samym przejąć całość spółki Polenergia. Rodzina Państwa Kluczyk wydaje się być zdeterminowana do przejęcia Polenergii, czekamy zatem na kolejny ruch z ich strony w sprawie. Polenergia S.A. to pierwsza w Polsce prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł energii. Polenergia planuje również budowę pierwszych polskich farm wiatrowych na morzu Bałtyckim.

Źródło: money.pl, energetyka.wnp.pl

Redakcja GLOBEnergia