Dopasowanie mocy falownika do generatora PV

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W ocenie autora dla optymalizacji instalacji PV wskaźnik ten należy zawęzić. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w rozdziale pierwszym w polskich warunkach klimatycznych moduł fotowoltaiczny nigdy nie osiągnie mocy nominalnej wyznaczonej w warunkach STC.

Najwyższe wartości chwilowe natężenia promieniowania słonecznego notowane w Polsce to ok. 95–1000 W/m2 i zdarzają się sporadycznie kilka do kilkunastu godzin w roku. Typowe wartości natężenia promieniowania w słoneczny bezchmurny dzień to 800–900 W/m2. Czyli warunki te są od 10–20% niższe niż warunki, w jakich badane są baterie słoneczne. Należy zaznaczyć, że w umiarkowanych szerokościach geograficznych, gdzie leży Polska, większość energii, jaką dostarcza Słońce, dochodzi w zakresie niskiego natężenia promieniowania 100–500 W/m2 i to jego efektywne zagospodarowanie będzie decydować o efektywności całej instalacji.
 Tabela. Przykładowy rozkład natężenia promieniowania słonecznego dla Polski
Wartość natężenia promieniowania słonecznego
Ilość energii docierająca do instalacji w danym przedziale natężenia promieniowania słonecznego
Procentowy udział energii docierająca do instalacji w danym przedziale natężenia promieniowania słonecznego
900-1000
11,5392
1,1%
800-900
30,2278
2,9%
700-800
53,1489
5,1%
600-700
96,1637
9,2%
500-600
133,2412
12,7%
400-500
170,9248
16,3%
300-400
174,6331
16,7%
200-300
157,9091
15,1%
100-200
148,9584
14,2%
0-100
68,7983
6,6%
Dodatkowo przy wysokich wartościach natężenia promieniowania słonecznego rośnie temperatura ogniw nawet do 50–70 oC, co przekłada się na spadek mocy rzędu 5–15% w stosunku do mocy nominalnej. Do tego należy uwzględnić spadek mocy na przewodach oraz wynikający z zakurzenia instalacji. W polskich warunkach klimatycznych maksymalna rzeczywista moc instalacji fotowoltaicznej nie będzie przekraczać nawet krótkotrwało 90% mocy nominalnej generatora PV, a długotrwało 80% mocy nominalnej generatora PV wyznaczonej w warunkach STC.
Z tego względu, w ocenie autora, optymalnie dobrana moc generatora PV powinna wynosić:
0.92–1,18 mocy inwertera w przypadku konstrukcji transformatorowych,
0,95–1,2 – mocy inwertera w przypadku konstrukcji beztransformatorowych.
Zależność ta jest prawidłowa dla instalacji skierowanych na południe pod kątami 15–60o. W przypadku zwiększania kąta pochylenia instalacji lub odchylenia jej więcej niż 30o od kierunku południowego przewymiarowanie generatora PV w stosunku do inwertera powinno być jeszcze większe z uwagi na spadającą wartość nasłonecznienia głównie w okresie letnim, który jest krytyczny dla przeciążenia inwertera.