Od 12 lipca 2021 roku trwa nabór wniosków osób fizycznych chcących otrzymać dotację do zakupu samochodu ekologicznego w programie Mój Elektryk. Tak jak wcześniej informowaliśmy, będzie uruchomiona także ścieżka wsparcia dla leasingu dedykowana przedsiębiorcom. Cena samochodu, dla zakupu którego można ubiegać się o wsparcie, wynosi do 225 tys. samochodów. Są także nowe stawki dotacji – do 27 tys. zł. Wsparcie dla samochodów dostawczych sięgnie poziomu 50-70 tys. zł w zależności od przebiegu auta.

Program Mój Elektryk przewiduje, że z bezzwrotnego dofinansowania do zakupu/leasingu samochodów napędzanych energią elektryczną lub wodorem będą mogły korzystać – obok osób fizycznych – także przedsiębiorstwa, samorządy i instytucje. Budżet programu, którego wdrażanie zaplanowano na lata 2021-2026, wynosi obecnie 500 mln zł, w tym 400 mln zł z przeznaczeniem na dopłaty dla leasingu. Jak wskazywał minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, uruchomienie dopłat do leasingu jest kluczowe dla sukcesu programu Mój Elektryk.

Oferta dla banków

NFOŚiGW udostępni bankom uczestniczącym w realizacji programu Mój Elektryk środki finansowe, które będą przekazywały korzystającym z leasingu firmom, na dofinansowanie do opłat ustalonych w umowach leasingowych. Nabór ruszy 2 sierpnia i będzie trwał cztery tygodnie.

NFOŚiGW oczekuje na zgłoszenia banków, które zadeklarują gotowość operacyjnego uruchomienia systemu dystrybucji dopłat do leasingu najpóźniej w ciągu 90 dni od podpisania umowy z NFOŚiGW. Banki będą zobowiązane do podjęcia współpracy z każdą zainteresowaną firmą leasingową, która zgłosi takie zainteresowanie na każdym etapie wdrażania programu „Mój Elektryk”.

Przedstawiciele NFOŚiGW zapewniają, że system dystrybucji dopłat będzie przyjazny dla przedsiębiorców, w pełni zintegrowany z biznesowym modelem finansowania aut przez leasing. Wnioski o dopłaty do leasingu aut zeroemisyjnych będą składane u pracownika firmy leasingowej, który będzie odpowiadał również za umowę leasingową. Banki będą podejmowały – w imieniu NFOŚiGW – decyzje o przyznaniu dotacji w ciągu 20 dni od przekazania wniosku do banku przez firmę leasingową.

Podstawą uczestnictwa banku w programie będzie podpisanie z NFOŚiGW umowy o udostępnienie środków finansowych. Treść tej umowy – podobnie jak treść umowy zawieranej między bankami i firmami leasingowymi, a także treść umowy o dotację zawieranej przez bank z leasingobiorcą, zostały wystandaryzowane, aby zapewnić korzystającym z leasingu takie same warunki uzyskania dotacji bez względu na to, z którą firmą leasingową zdecydują się współpracować, jak również niezależnie od tego, z którym bankiem będzie współpracowała dana firma leasingowa.

Z puli środków otrzymanych z NFOŚiGW banki będą mogły udzielać firmom i instytucjom dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji wyłącznie na samochody zeroemisyjne, które są fabrycznie nowe, których cena nie będzie wyższa niż określona w programie. Wnioskować będzie można o dofinansowanie leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, N1 lub L1e-L7e.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia