Dopłaty do samochodów elektrycznych coraz bliżej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

samochód elektryczny

Pod koniec ubiegłego roku, uruchomienie dopłat do pojazdów elektrycznych zapowiadane było na I kwartał 2020 r. Potem przyszedł koronawirus, działania rządowe skupiły się na zwalczaniu negatywnych skutków epidemii, a planowane uruchomienie dopłat musiało zostać odroczone.

Wiceminister Klimatu i Pełnomocnik ds. OZE Ireneusz Zyska, poinformował wczoraj na spotkaniu zorganizowanym przez UDT i PSPA, że w Ministerstwie Klimatu finalizowane są prace dotyczące ułatwień w zakresie finansowego wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, jak i wsparcia dla budowy stacji ładowania.

Resort liczy, że planowane wsparcie będzie stanowiło pozytywny impuls dla szeroko rozumianego sektora motoryzacji. Zmiana systemu i zasad wsparcia powinna ułatwić realizacje celów w zakresie elektromobilności.

Kiedy wsparcie zostanie uruchomione?

Termin uruchomienia dopłat nie został oficjalnie ujawniony, jednak jak podaje dziennik.pl po rozmowie z Maciejem Mazurem - dyrektorem zarządzającym PSPA, można liczyć na to, że dopłaty ruszą jeszcze w pierwszej połowie 2020 r. Jak zaznaczył Maciej Mazur, trzeba jednak pamiętać, że wsparcie jako rodzaj pomocy publicznej, będzie mogło być udzielane dopiero od dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności z rynkiem wewnętrznym. Zdaniem dyrektora zarządzającego PSPA, można spodziewać się również obniżenia dopłat.

Zmiany w ustawie o elektromobilności

Po finalizacji działań związanych z uruchomieniem dopłat, kolejnym działaniem, które planuje resort, jest rozpoczęcie prac nad projektem zmian w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 12 stycznia 2018 r. Wprowadzone zmiany mają w dużym stopniu opierać się o postulaty sektora. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, planowane zmiany mają uwzględniać:

  • złagodzenie przepisów dotyczących stref czystego powietrza;
  • dookreślenie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie przeprowadzania kontroli;
  • wprowadzenie ułatwień w procedurach planowania i projektowania stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych;
  • zwolnienie pojazdów niskoemisyjnych z opłat drogowych;
  • doprecyzowanie definicji stacji ładowania oraz ułatwienia w zakresie ich budowy;
  • wprowadzenie ułatwień dla świadczenia usług w systemie wynajmu krótkoterminowego wynajmu samochodów (usługa współdzielenia, carsharing).

Rynek samochodów elektrycznych w Polsce

Według danych PSPA przedstawionych w Raporcie Polish EV Outlook 2020, na koniec ubiegłego roku park samochodów z napędem elektrycznym zarejestrowanych w Polsce liczył 10 232 szt., co oznacza wzrost +73% rok do roku, z czego 49 procent stanowiły pojazdy BEV a 51 procent PHEV. 32 procent wszystkich samochodów elektrycznych w Polsce zostało zarejestrowanych w Warszawie. W ciągu ostatnich 5 lat roczna sprzedaż dostawczych i osobowych samochodów w pełni elektrycznych (BEV) oraz hybryd typu plug-in (PHEV) w Polsce wzrosła o 1268%.

Najpopularniejsze marki na polskim rynku samochodów całkowicie elektrycznych to Nissan, BMW oraz Tesla.

Na koniec lutego 2020 r. w Polsce funkcjonowało 1093 ogólnodostępnych stacji ładowania - 2028 punktów. 24 procent znajduje się w obrębie galerii handlowych, 22 procent na ogólnodostępnych parkingach, a 21 procent na terenach hoteli. Ponad połowa wszystkich stacji ładowania w Polsce zlokalizowana jest w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Najwięcej stacji znajduje się w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie.

Rozwój elektromobilności w Polsce

Według PSPA, przy założeniu scenariusza realistycznego, który uwzględnia wprowadzenie dopłat lub odpowiednich zachęt natury podatkowej, np. wdrożenia możliwości odliczenia 100% VAT, polski park samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w roku 2025 może przekroczyć 280 tys. szt. Bez wsparcia rozwoju, park może być ponad dwukrotnie mniejszy.

Źródła: PSPA, Ministerstwo Klimatu, dziennik.pl

Zobacz również