Rozporządzenie reguluje dopłaty do zakupu infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych (czyli dopłaty m.in. dla stacji ładowania), a także warunki udzielenia wsparcia dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną lub prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów dla takich środków transportu.

Jakie firmy mogą uzyskać dopłatę?

Wsparcie na zakup nowych pojazdów elektrycznych – i nie tylko, może uzyskać przedsiębiorca i jednostka samorządu terytorialnego. Poza osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, przedsiębiorcą jest także m.in. spółka prawa handlowego – np. spółka jawna, komandytowa czy z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jakie pojazdy obejmuje dopłata i jakie warunki musi spełniać pojazd?

Wsparciem na zakup są objęte nowe, tj. fabrycznie nowe pojazdy, które nie były dotąd zarejestrowane, będące pojazdami:

 • elektrycznymi (nie obejmuje to hybryd plug-in),
 • napędzanymi gazem ziemnym, którego wielkość zbiornika na benzynę silnikową lub olej napędowy nie przekracza 15 dm3,
 • napędzane wodorem.

Wsparciem może zostać objęty zakup każdego pojazdu elektrycznego – nie ma ograniczeń co do kategorii pojazdów. Musi to być jedynie pojazd samochodowy, czyli pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

W zależności od kategorii pojazdów ustanowiono limity wsparcia, o czym poniżej.

Kwoty dopłat

Maksymalna wysokość dopłat będzie zależna od kategorii pojazdu, jaki będziemy kupować. I tak:
maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów z kategorii M1 (pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc – oprócz siedzenia kierowcy) wynosi w przypadku pojazdu:

 1.  elektrycznego – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 36 000 zł;
 2. napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 20 000 zł;
 3. napędzanego wodorem – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 100 000 zł.

Pojazd w kat. M1 nie może kosztować więcej niż 125 000 zł, chyba że nabywamy pojazd napędzany wodorem – wówczas rozporządzenie nie podaje górnego limitu ceny tego pojazdu. Czy to kwota netto czy brutto? O tym piszę w dalszej części artykułu.

Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów z kategorii: M2 (pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc – oprócz siedzenia kierowcy – i maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 t) oraz N1 (pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła, zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t) wynosi w przypadku pojazdu:

 1.  elektrycznego – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 70 000 zł;
 2. napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 30 000 zł.

Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów z kategorii N2 (pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła, zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t;) wynosi w przypadku pojazdu:

 1. elektrycznego – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 150 000 zł;
 2. napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 35 000 zł.

Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów z kategorii N2 (pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła, zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t;) wynosi w przypadku pojazdu:

 1. elektrycznego – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 200 000 zł;
 2. napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 50, przy czym nie więcej niż 100 000 zł.
  Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów elektrycznych z kategorii L (pojazdy dwukołowe lub trójkołowe, niektóre pojazdy czterokołowe, takie jak: motorowery, motocykle, czterokołowce) napędzanych energią elektryczną, wynosi 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 5 000 zł.

Czy rząd obniży kwoty dopłat?

Nie ma jeszcze oficjalnych projektów zmian, ale z doniesień prasowych wynika, że kwoty dopłat mogą zostać obniżone. Pod znakiem zapytania jednak stoi, czy Ministerstwo Klimatu chce obniżyć dopłaty dla osób nieprowadzących działalności, które ruszą lada chwila, czy również dla przedsiębiorców. Wydaje się, że cięcia obejmą obie grupy.

Netto czy brutto – jak liczyć?

Powyższe kwoty są kwotami netto, dla podmiotów, które mogą sobie odliczyć 100% VAT. Czyli – jeśli auto będzie używane na potrzeby prywatno-firmowe, kiedy to istnieje możliwość odliczenia 50% VAT-u, wówczas podane ceny zawierają podatek, który można odliczyć. Dla przedsiębiorcy, który nie będzie miał prawa do obliczenia podatku od towarów i usług, podane ceny będą cenami brutto.

Przykład I – auto wyłącznie na użytek firmowy
Spółka kupuje auto dla pracowników, którzy będą użytkować je wyłącznie na potrzeby firmowe – wówczas cena auta elektrycznego netto nie powinna przekraczać 125 tys. zł (153 750 zł brutto), gdy mówimy o aucie osobowym.

Przykład II – auto na użytek prywatno-firmowy
W przypadku, gdy auto będzie używane dla celów prywatno-firmowych, kiedy to tylko połowa podatku VAT może zostać odliczona, wówczas cena netto auta, przy założeniu 23% stawki VAT, nie powinna przekraczać 112 100 zł (137 883 zł brutto).

Dowiedz się więcej!

Chcesz wiedzieć więcej? 

 • Czy dopłaty obejmują leasing?
 • Tryb uzyskiwania dopłat i kryteria akceptacji wniosków
 • Zgoda Komisji Europejskiej
 • Dopłaty do zakupu jednostek pływających

Cały artykuł przeczytaj TUTAJ

Witold Chmarzyński

Partner / Radca prawny w Kancelarii CCLaw Creative Consultants