W efekcie ma być zaangażowany w realizację, podpowiadać dodatkowe rozwiązania. Pożądane jest też, by był z nim dobry kontakt telefoniczny oraz by miał odpowiednie referencje, certyfikaty i przebyte szkolenia.

Najczęściej to na instalatora spada największa odpowiedzialność i to instalator jest najbardziej oceniany. Przez swoje doświadczenia to właśnie oni znają rynek, jego potrzeby i charakterystykę. Wykonawcy stanowią bardzo mocne ogniwo w procesie inwestycyjnym i łączą użytkowników instalacji z dystrybutorami i producentami urządzeń. Mogą oni zatem stawiać wymagania właśnie dystrybutorom i producentom.

Co – okiem instalatorów – z usług, które mogą im zapewnić dostawcy, jest najistotniejsze? Na czym wykonawcom najbardziej zależy?

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV na przełomie roku 2016/2017 przeprowadziło badanie ankietowe wśród wykonawców, którzy łącznie w 2016 roku zainstalowali instalacje fotowoltaiczne o mocy 20 MW.

Badanie to było doskonałą okazją do poznania realiów pracy i rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Najistotniejszymi elementami instalacji fotowoltaicznej są moduły, falowniki i konstrukcja. Instalatorzy oceniali więc dostawców i producentów tych komponentów, wybierając jednocześnie tych, z usług, których najczęściej korzystają.

Falowniki – wsparcie techniczne producenta

W kwestii wyboru falowników fotowoltaicznych dla 92% pytanych najistotniejszym aspektem wyboru producenta jest wsparcie techniczne. Stosunkowo mało znacząca jest cena. Instalatorzy wskazywali również, że przy wyborze falowników fotowoltaicznych zwracają uwagę na jakość i sprawność produktu. Nie bez znaczenia jest miejsce pochodzenia produktu – preferowane są urządzenia produkowane na terenie Unii Europejskiej.

Dużą wagę przywiązują oni również do gwarancji na produkt. Zwracają oni też uwagę na historię działalności producenta i jego referencje.

Najczęściej pojawiające się w ofertach falowniki fotowoltaiczne*

*Dane odnoszą się do preferencji ankietowanych firm wykonawczych w zakresie wykonywanych mikroinstalacji, nie do rzeczywistego udziału w rynku (Źródło: POLSKA PV)

Instalatorzy w swoich ofertach koncentrują się głownie na trzech producentach falowników: Fronius, SMA i SolarEdge. Ci trzej producenci cieszą się najlepszą renomą wśród producentów falowników. Z usług firmy Fronius zadowolonych jest 83% badanych wykonawców, SMA chwali 80%, a SolarEdge aż 84%. Odsetek niezadowolonych klientów w przypadku tych trzech producentów nie przekracza 5%. Warto nadmienić, że dla pozostałych producentów instalatorzy nie szczędzili negatywnych ocen.

Wybór modułów fotowoltaicznych – co najważniejsze?

W dziedzinie modułów fotowoltaicznych sytuacja wygląda nieco inaczej. Aż 82% respondentów przyznaje, że wybierając moduły fotowoltaiczne, sprawdzają opinie o producencie. Ważna jest również jakość produktu potwierdzona parametrami technicznymi, takimi jak: sprawność i wydajność modułu udokumentowana stosownymi badaniami, wytrzymałość na obciążenia statyczne, współczynniki temperaturowe.

Najczęściej pojawiające się w ofertach moduły fotowoltaiczne*

*Dane odnoszą się do preferencji ankietowanych firm wykonawczych w zakresie wykonywanych mikroinstalacji, nie do rzeczywistego udziału w rynku (Źródło: POLSKA PV)

Podobnie jak w przypadku falowników, istotną pozycję na rynku mają urządzenia produkowane na terenie Unii Europejskiej. Dane ankietowe wykazują bardzo dużą różnorodność oferowanych produktów przez instalatorów. W ofertach na mikroinstalacje fotowoltaiczne pojawiają się moduły wielu producentów i trudno zdefiniować jednego, konkretnego lidera wśród dostawców.

Wybór dostawcy konstrukcji wsporczych

Wybierając konstrukcje wsporcze, wykonawcy sprawdzają przede wszystkim, czy konstrukcja posiada odpowiednie certyfikaty i badania – tak robi 79% pytanych firm wykonawczych. Prawie równie ważna jest cena i czas dostawy. Wartością dodaną jest podanie propozycji rozmieszczenia paneli na dachu lub udostępnienie odpowiedniego programu wykonawcom przez producenta. Aż 80% pytanych wybiera gotowe konstrukcje wsporcze od jednego dostawcy.

Wyniki badań ankietowych pokazują, że polski rynek instalacji fotowoltaicznych zaczyna wchodzić w okres dojrzałości. Bardzo wiele firm wykonawczych zaczyna poważnie traktować i doceniać wsparcie techniczne, jakie zapewnia producent czy dystrybutor. Wiele firm przed rozpoczęciem sprzedaży falowników czy modułów PV nowego producenta zbiera wiele informacji o jakości tych urządzeń oraz opinie innych firm w zakresie potencjalnych problemów związanych z montażem i eksploatacją. Szczególnie w przypadku falowników to nie niska cena zakupu jest głównym motorem pozyskiwania klienta, a wielu instalatorów montaż danego urządzenia warunkuje od sposobu i kosztów serwisu urządzenia w okresie gwarancji – komentuje Bogdan Szymański, prezes SBF Polska PV.

Źródło: „Rynek fotowoltaiczny 2016 w ocenie firm wykonawczych” – RAPORT POLSKA PV | GLOBEnergia 2/2017

Redakcja GLOBEnergia