Dostęp do OZE to warunek konkurencyjności polskiego przemysłu

Fundacja RE-Source Poland Hub zaprezentowała raport „Zielone koło ratunkowe”, z którego wynika, że dostęp do bezemisyjnej energii jest warunkiem konkurencyjności polskiego przemysłu.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Fundacja RE-Source Poland Hub jako polska platforma współpracy odbiorców i producentów energii z OZE przekonuje w najnowszym raporcie, że polski przemysł stoi w obliczu transformacji procesów produkcyjnych w ramach IV rewolucji przemysłowej, która będzie obejmowała cyfryzację i redukcję emisji CO2. Redukcja emisji będzie opierała się przede wszystkim na zmianie procesów produkcyjnych i zastępowaniu obecnie stosowanych technologii zeroemisyjnymi (m. in. poprzez elektryfikację i zdekarbonizowany wodór), a także zwiększaniu efektywności energetycznej.

Konkurencyjność polskiego przemysłu a energia odnawialna

Jak czytamy w raporcie, dotychczas ceny energii nie były istotnym elementem wpływającym na konkurencyjność polskiego przemysłu. Ta sytuacja ulega jednak dynamicznym zmianom na skutek wzrostu cen energii i konwergencji kosztów pracy do średniej UE. Jednocześnie wzrost cen energii w ostatnich miesiącach był w największej mierze spowodowany wzrostem cen paliw kopalnych i zmniejszonej dostępności na rynkach światowych i europejskim. Sposobem na zniwelowanie wpływu tych zmian i zwiększenie odporności na szoki zewnętrzne w przyszłości jest przejście na tańszą i pewniejszą energię z OZE. Eksperci RE-Source Poland Hub przekonują, że brak podjęcia zdecydowanych działań transformacyjnych będzie skutkował ryzykiem utraty konkurencyjności polskiego przemysłu.

Polski rząd wciąż nie przyjął kompleksowej i operacyjnej strategii dekarbonizacji przemysłu, a rozproszone podejście w różnych (zdezaktualizowanych) dokumentach jak PEP2040 czy KPEiK skutkuje rozmyciem odpowiedzialności i brakiem opracowania skutecznych narzędzi polityki publicznej. Dokumenty przekrojowe (plan działania dla GOZ, strategia wodorowa) nie wypełniają tej luki.

Oceniają eksperci

Inwestycje w OZE

Rozwiązaniem problemów przemysłu w Polsce są inwestycje w OZE. Eksperci przekonują, że wymaga to zarówno liberalizacji rynku wytwórczego, likwidacji barier infrastrukturalnych (modernizacja sieci), wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi polityki publicznej (autoprodukcja, linie bezpośrednie, odblokowanie przyłączeń nowych mocy OZE do sieci, certyfikaty pochodzenia), jak również działań ze strony przedsiębiorstw, które mogą wdrożyć działania optymalizujące wykorzystanie energii, jak również samodzielnie zapewnić sobie dostęp do dostaw czystej energii z OZE poprzez wykorzystanie długoterminowych kontraktów cPPA.

Priorytetem dla bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności przemysłu powinna stać się liberalizacja rynku (zniesienie blokad regulacyjnych dla energii wiatrowej na lądzie, nie wprowadzanie utrudnień dla funkcjonowania farm słonecznych) i zapewnienie dostępnych przyłączeń nowych mocy do sieci elektroenergetycznej wraz z przyspieszeniem procedur administracyjnych.

Oceniają eksperci

Ponadto przemysł potrzebuje dedykowanych narzędzi wsparcia takich jak autoprodukcja, linie bezpośrednie czy cPPA – te działania powinny być skoordynowane na poziomie ogólnokrajowym i uwzględnione przy nadchodzącej nowelizacji przepisów ustawy o OZE.

Źródło: Fundacja RE-Source Poland Hub

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia