Najpierw Dolny Śląsk, a teraz Wielkopolska decyduje się na energię ze słońca, która przyniesie niższe rachunki za prąd. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych i spółdzielni ieszkaniowych będą beneficjentami rewolucji fotowoltaicznej dzięki NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu, które zainwestują 100 mln zł m.in. w instalacje PV o mocy do 50 kW.

Źródło: gov.pl

Sukces Mojego Prądu

Jak poinformował minister klimatu Michał Kurtyka, sukces programu „Mój Prąd” i zainteresowanie Polaków dotacjami na przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne rozbudziły apetyt resortu do dalszych działań. Właśnie dlatego Ministerstwo Klimatu we współpracy z NFOŚiGW rozszerzamy ofertę finansową fotowoltaiki. Resort przeprowadzi pilotaż, który włączy budynki wielkopolskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w trwającą rewolucję fotowoltaiczną.

Słoneczne dachy

Dzisiaj, 27 stycznia 2020 r., w siedzibie Narodowego Funduszu zainaugurowano projekt „Słoneczne Dachy”. Porozumienie w tej sprawie podpisali: Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny i Prezes WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak. Dokument określa zasady współpracy między stronami, polegające przede wszystkim na opracowaniu finalnej wersji regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie.

Zgodnie z umową, NFOŚiGW przekaże na wielkopolskie przedsięwzięcie 80 mln zł na preferencyjne pożyczki (do 10% umorzenia), a resztę budżetu, czyli 20 mln zł, będą stanowiły środki własne WFOŚiGW w Poznaniu.

Wrocław – przykładem

We Wrocławiu znajduje się największa miejska rozproszona elektrownia PV.Instalacja została uruchomiona w 2018 roku na spółdzielni mieszkaniowej. Składa się na nią aż 2771 paneli fotowoltaicznych zamontowanych na 35 dachach bloków. Łączna moc instalacji to 739 kWp, a zajmuje ona około 0,5 ha. Wartość inwestycji wyniosła 4,2 mln zł i została w całości sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Prosument” z uzyskanej dotacji 1,7mln zł i pożyczki w kwocie 2,5 mln zł rozłożonej na 8-9 lat.

Jak powiedział Piotr Woźny, Prezes NFOŚiGW, przykład Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe pokazuje, że zamiast płacić rachunki za prąd, lepiej spłacać tani kredyt.

Nowy program

Obsługa nowego programu spoczywa na barkach poznańskiego Funduszu. WFOŚ będzie dofinansowywać spółdzielniom i wspólnotom dwa rodzaje przedsięwzięć. Fotowoltaika uzyska wsparcie z pieniędzy udostępnionych przez NFOŚiGW, zadania termomodernizacyjne sfinansuje poznański WFOŚ z własnych zasobów.

Nabór wystartuje jeszcze w I kwartale tego roku. Dofinansowanie – na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW – będzie udzielane w formie pożyczek (oprocentowanie według stawki WIBOR, nie mniej niż 2% w skali roku).

Redakcja GLOBEnergia