Ministerstwo Gospodarki opublikowało raport dotyczący podsumowania możliwych źródeł dofinansowania inwestycji w OZE. 

Oprócz Regionalnych Programów Operacyjnych dostępne są program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiamy aktualne programy. Raport został przygotowany przez firmę doradczo-konsultingową EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o.

1. E-KUMULATOR – Ekologiczny akumulator dla przemysłu
Termin naboru: do 30.12.2015 r.
Beneficjenci: przedsiębiorstwa
Typy projektów:
Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.
Poziom dofinansowania: Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.


2. LEMUR – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej
Termin naboru: 19.10.2015 r. – 29.12.2016 r.
Beneficjenci:
– podmioty sektora finansów publicznych z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych;
– samorządowe osoby prawne;
– spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych w ustawach;
– organizacje pozarządowe;
– Parki Narodowe;
– PGL Lasy Państwowe
W porównaniu do poprzedniego naboru rozszerzeniu uległ katalog beneficjentów.
Typy projektów: Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 20%, 40% albo 60% kosztów wykonania i weryfikacji dokumentacji projektowej, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku.


3. INWESTYCJE ENERGOOSZCZĘDNE W MŚP
Termin naboru: ciągły:
Umowa kredytu z dotacją podpisana musi zostać w 2015 r.
Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane w 2016 r.
Wypłata dotacji – do 31.12.2016 r.
Beneficjenci: MŚP
Typy projektów:
– przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie urządzeń OZE (dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 tyś euro);
– przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20 proc. oszczędności energii (finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 mln euro).
Nabór ciągły realizowany przez banki:
_ Bank Ochrony Środowiska S.A.;
_ Bank BGŻ BNP Paribas S.A.;
_ Idea Bank S.A.


4. RYŚ – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
Termin naboru: 01.12.2015 r. – 04.01.2016 r.
Beneficjenci:
– osoby fizyczne;
– jednostki samorządu terytorialnego;
– organizacje pozarządowe.
Typy projektów:
Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.
Finansowane są następujące prace remontowe:
Grupa I. Prace termoizolacyjne:
– Ocieplenie ścian zewnętrznych;
– Ocieplenie dachu / stropodachu;
– Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą;
– Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.
Grupa II. Instalacje wewnętrzne:
– Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;
– Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej:
– Instalacja kotła kondensacyjnego;
– Instalacja węzła cieplnego;
– Instalacja kotła na biomasę;
– Instalacja pompy ciepła;
– Instalacja kolektorów słonecznych.
Forma dofinansowania:
– pożyczka preferencyjna wraz z dotacja w wysokości do 100 % wartości kosztów kwalifikowanych;
– wysokość dotacji uzależniona od rodzaju przedsięwzięcia.


5. BOCIAN – ROZPROSZONE ODNWAIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Termin naboru: do 29.12.2015 r.
Beneficjenci: przedsiębiorstwa
Typy projektów: przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.
Poziom i forma dofinansowania: Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.


Cały raport do pobrania – tutaj


Źródło: Ministerstwo Gospodarki,EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o.