Nowy system dotacji energii z węgla

7 czerwca grecki rząd wygrał głosowanie parlamentarne w sprawie ustanowienia nowego mechanizmu wspierającego energię z węgla. Ma to na celu skłonienie Komisji Europejskiej do przymknięcia oczu na nowe przepisy zawarte w unijnym pakiecie „Czysta energia”, które zakazują takich praktyk. Mechanizm wejdzie w życie w najbliższych tygodniach.

Sytuacja elektrowni węglowych w Grecji

Grecka Publiczna Korporacja Mocy (PPC) kontrolowana przez państwo próbuje sprzedać część swoich elektrowni węglowych i przedłużyć żywotność modelu opartego na węglu brunatnym. Ponadto firma stara się poprawić ponurą ekonomikę elektrowni Ptolemaida V (piątego bloku energetycznego elektrowni Ptolemaida). To budowana obecnie elektrownia węglowa o mocy 660 MW, która będzie kosztować co najmniej 1,4 mld euro. To zdecydowanie najdroższa inwestycja energetyczna w Grecji. W związku z brakiem uzyskania bezpłatnych uprawnień do emisji za pośrednictwem systemu handlu uprawnieniami do emisji dwa lata temu, projekt stał się koszykowy. Roczne koszty emisji CO2 samej instalacji będą się wahać od 110 do 130 milionów euro.

Konsumenci poniosą dodatkowe koszty

PPC wraz z greckim rządem zaprzeczają zaistniałej sytuacji. Wysiłek ten jest zupełnie niepotrzebny. Jeśli Komisja Europejska zatwierdzi mechanizm zaproponowany przez rząd grecki, greccy konsumenci będą musieli płacić rachunek za elektrownie węglowe. Instalacje te według konsumentów są niepotrzebne i będą zanieczyszczać powietrze po 2050 r. oraz blokować dostęp do rynku czystszym i tańszym technologiom.

Grecka gospodarka wciąż przywiązana do węgla

Zaistniała sytuacja powstała częściowo dlatego, że Grecja jest opóźniona we wdrażaniu reform mających na celu otwarcie jej rynku energii elektrycznej. Z tego powodu Komisja zwróciła się do PPC o zbycie 36 procent aktywów węglowych – w tym jednego z proponowanych nowych zakładów Meliti II.

W dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć inwestorów węglowych, a drugi termin składania ofert został już przesunięty na 15 lipca, po niepowodzeniu pierwszej próby w lutym.

Aby polepszyć tą sytuację, grecki rząd próbuje teraz uzyskać zgodę europejskiej komisji DG COMP na nowy, obejmujący cały rynek mechanizm zdolności produkcyjnych, który będzie subsydiował grecki węgiel długo w przyszłości. Mechanizmy zdolności wytwórczych są nadal powszechne w UE, ale finansowanie dotyczy modernizacji i polepszenia efektywności starych, nierentownych i zanieczyszczających generatorów paliw kopalnych, a nie do nowych instalacji.

Instalacje o wysokiej wartości emisji wciąż będą pracować

Jeśli chodzi o sytuację w Grecji, jak wskazali prawnicy ochrony środowiska ClientEarth, proponowany system nie uwzględnia instalacji o wielkości emisji dwutlenku węgla 550gCO2 / kWh, co jest sprzeczne z celem nowego prawa. Ponadto, pozwoliłoby to na 10-letnie kontrakty na nowe produkcje węgla brunatnego. Takie działania są bezpośrednio sprzeczne z nowymi przepisami dotyczącymi reformy rynku energii elektrycznej. Nowe przepisy nie zezwalają na jakiekolwiek płatności za nowe elektrownie na węgiel brunatny.

Jeśli umowy zostaną podpisane przed 31 grudnia 2019 r., płatności będą prawdopodobnie realizowane do 2033 r. Grecki Ośrodek Badań nad Środowiskiem zwrócił również uwagę, że nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że nowy, obejmujący cały rynek mechanizm jest rzeczywiście potrzebny, dla Grecji. Przed rozważeniem takiego schematu, powinny zostać przeprowadzone badania rynkowe.

Co powinna zrobić Komisja Europejska?

Stawka jest zbyt wysoka, aby Komisja mogła po prostu pozwolić na budowę nowych elektrowni węglowych w UE, opłacanych przez greckich podatników i przedsiębiorstwa. Unia Europejska ma globalną wiarygodność. Walka z węglem w Europie nie jest na razie zakończona. Trwa batalia o to, by orzeczenia Komisji w sprawie pomocy państwom pomogły technologiom odnawialnym konkurować ze sobą. Umożliwiłoby to szybsze przejście na energię odnawialną. Piłka w grze!

Źródło: caneurope.org

Redakcja GLOBEnergia