Dotacje na kogenerację, magazyny energii, turbiny wiatrowe i OZE w rolnictwie – co szykuje Ministerstwo Klimatu?

Na ostatniej konferencji prasowej, która odbyła się 20 lutego w Warszawie, minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska zapowiedziała rozszerzenie istniejących i otwarcie nowych programów mających wspierać transformację energetyczną kraju. Kto z nich skorzysta? Jaki przewidziano budżet? Kiedy pojawią się pieniądze?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • Rolnicy mogą liczyć na dotacje do OZE.
  • Dotacje do kogeneracji dla energetyki i przemysłu.
  • Potwierdzone wsparcie dla małych elektrowni wiatrowych.

Ministerstwo klimatu i środowiska złożyło do Europejskiego Banku Inwestycyjnego wnioski o fundusze na szereg programów. Łączna kwota planowanego dla obywateli wsparcia to 7 miliardów złotych. Minister klimatu twierdzi, że możliwe jest uruchomienie funduszy jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma do 2029 roku wypłacić 3 miliardy złotych na rozwój bezemisyjnego transportu ciężkiego i towarzyszącej mu infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Na co poświęcone zostaną pozostałe 4 miliardy?

Energia dla wsi – kontynuacja i poszerzenie programu Agroenergia

Program energia dla wsi ma trwać do 2030 roku. Dotychczas jego budżet wynosił 1 miliard złotych. Planowane jest powiększenie go o kolejne 2 miliardy. Program, który jest kolejnym krokiem po Agroenergii i stanowi poszerzenie programu, ma być adresowany do rolników indywidualnych, spółdzielni energetycznych i rolniczych. Pula środków ma być przeznaczona na rozbudowę odnawialnych źródeł energii, co w konsekwencji może pozwolić gospodarstwom rolnym na zmniejszenia rachunków za energię elektryczną. 

„W ostatnim czasie polscy rolnicy borykają się z problemami, z dużą konkurencyjnością. Wsłuchując się w głos rolników postanowiliśmy wystąpić o pulę dodatkowych środków” – mówi minister Henning-Kloska.

Pieniądze z programu będą mogły być przeznaczone na instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, biogazownie i magazyny energii – instalacje małej i średniej wielkości, które będą korespondować z potrzebami gospodarstwa rolnego. 

Minister klimatu Paulina Henning-Kloska w czasie wczorajszej konferencji. Źródło: www.gov.pl

Moja Elektrownia Wiatrowa

W zeszłym tygodniu wysłany został wniosek do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o 400 milionów złotych, które mają być wykorzystane na wsparcie rozwoju małych, prosumenckich siłowni wiatrowych i magazynów energii. Pieniądze pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego mają pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych, a pierwszy nabór do programu planowany jest na trzeci kwartał tego roku.

Minister podkreśliła, że magazyny energii są ważnym elementem programu. Przez zwiększanie możliwości autokonsumpcji energii wyprodukowanej w mikroinstalacji, mają one wspierać działanie sieci elektroenergetycznej i powodować spadek rachunków za energię dla ich właścicieli.  

Kogeneracja dla energetyki i przemysłu 

Kogeneracja to proces równoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W porównaniu do oddzielnej produkcji ciepła i prądu, charakteryzuje się wyższą sprawnością ogólną, ponieważ ciepło wytworzone przy okazji generowania prądu nie jest odpadem, ale zostaje wykorzystane. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na obniżenie kosztów, ale też emisji CO2, gdyż ogranicza ilość wykorzystywanego paliwa.

„Przemysł krajowy stoi przed dużym wyzwaniem, jakim jest przechodzenie na zeroemisyjność. Pytanie: w jaki sposób chcemy wspierać krajowy przemysł w drodze dochodzenia do celów klimatycznych, odpowiedź: uruchamiamy kolejną pulę pieniędzy kogeneracja dla energetyki i przemysłu w wysokości 1,5 miliarda złotych” – komentuje minister.

Źródło: www.gov.pl

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia