Dotacje na paliwa kopalne – które kraje w Europie wciąż je oferują?

Pomimo powszechnej świadomości i rosnącej potrzeby transformacji energetycznej, niektóre państwa europejskie wciąż utrzymują programy wspierające zakup kotłów opalanych nieodnawialnymi paliwami. Mimo że coraz więcej krajów skupia się na promowaniu odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji, niektóre rządy wciąż preferują tradycyjne rozwiązania oparte na nieodnawialnych źródłach. Może to oznaczać, że w tych państwach istnieje daleka droga do pełnego wycofania się z takich programów i przekierowania inwestycji na bardziej zrównoważone i ekologiczne alternatywy. O dziwo, tych państw jest aż 11!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Szybkie wycofanie paliw kopalnych do ogrzewania budynków jest kluczowym wymogiem dla osiągnięcia celów energetycznych i klimatycznych Unii Europejskiej i może przyczynić się do zmniejszenia zależności od importu. Kilka państw członkowskich UE wprowadziło regulacje dotyczące stopniowego wycofywania paliw kopalnych, jednak o różnym poziomie ambicji i zakresie. Na przykład, niektóre regulacje dotyczą tylko wybranych segmentów budynków lub wybranych paliw. Wspomniane jedenaście państw to Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Łotwa, Polska i Słowenia. Przyjrzyjmy się ciekawszym dotacjom w Państwach UE.

Sytuacja w Belgii

W Belgii istnieje wiele programów dotacyjnych wspierających zakup kotłów gazowych. Wiele regionów, takich jak Flandria i Walonia, wprowadza własne programy mające na celu wspieranie takich inwestycji. Często te programy mają formę kredytów i są skoncentrowane na konkretnych obszarach. Przykładem tego jest obniżenie verkooprecht przez IER, co oznacza zmniejszenie podatku rejestracyjnego w wyniku znaczących innowacji w dziedzinie energii. Redukcja ta wynosi 2 punkty procentowe z 3% do 1%.

Dofinansowanie paliw kopalnych w Bułgarii

W przypadku programów wspierających paliwa kopalne zaszły niewielkie zmiany od czasu poprzedniego raportu. Bułgarski Fundusz Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii rozszerzył kryteria dla finansowanych źródeł ciepła i ulepszeń dystrybucji. Ponadto w 2018 r. wprowadzono nowy program dotacji dla kopalnych i odnawialnych systemów grzewczych, który będzie obowiązywał do 2024 r., wspierając ogrzewanie pelletem lub gazem. Jednak program obniżenia podatku od OZE nie zmienił się w stosunku do powyższych informacji.

LIFE-IP Clean Air wspiera wdrażanie programów jakości powietrza w gminach Sofia, Burgas, Ruse, Stara Zagora, Wielkie Tyrnowo i Montana. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w uczestniczących gminach. Podstawowym instrumentem służącym osiągnięciu tego celu jest opracowanie i wdrożenie programu przejścia na alternatywne formy ogrzewania gospodarstw domowych. Program wspiera przejście z ogrzewania drewnem i węglem na ogrzewanie pelletami lub gazem. Nowy system grzewczy jest w 100% objęty dotacją, ale właściciel domu musi pokryć koszty niezbędnych instalacji wewnętrznych, aby był kompatybilny z wybranym sprzętem. Budżet projektu 16,7 mln EUR.

Dotacja na pomoc w walce ze skutkami trzęsienia ziemi w Chorwacji

Program sufinanciranja kupnje kondenzacijskih bojlera za kuće i stanove pogođene potresom, czyli Program dofinansowania zakupu kotłów kondensacyjnych do domów i mieszkań dotkniętych trzęsieniem ziemi to jeden z dwóch programów w Chorwacji, dzięki któremu można otrzymać dotacje na kotły gazowe. 

Program finansuje instalację kotłów kondensacyjnych po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło obszar Zagrzebia 22 marca 2020 r., częściowo lub całkowicie niszcząc liczne budynki w Zagrzebiu i Krapina-Zagorje. Program został wznowiony 21 lipca 2021 roku. Obejmuje on budynki uszkodzone w wyniku trzęsienia ziemi w Zagrzebiu, Krapinie-Zagorju, Sisaku-Moslavinie i regionie Karlovac. Kwota. Pojedyncza rodzina może otrzymać dotację w wysokości do 80%, z pułapem 8 000 HRK.

Estońskie Czyste Powietrze

Väikeelamute rekonstrueerimistoetus, czyli estońska dotacja na remont małych domów to program zasadami zbliżony do polskiego programu Czyste Powietrze. Program promuje różne interwencje w zakresie efektywności energetycznej, w tym: wymianę lub remont systemu ogrzewania i powiązane prace: budowę, wymianę lub przebudowę systemu wentylacji i powiązane prace. Wśród wspieranych systemów grzewczych znajdują się również kotły gazowe. Systemy grzewcze są wymienione jako część prac rekonstrukcyjnych objętych programem. Wymienione są pompy ciepła i kotły gazowe (ale nie ma wzmianki o energii słonecznej lub biomasie). Nowe pompy ciepła i kotły, które mają zostać zainstalowane, muszą mieć klasę efektywności odpowiednio A++ i A. 

Ulgi termomodernizacyjne Finlandii i Włoch

Jeden z interesujących mechanizmów wsparcia funkcjonuje w Finlandii. Warto o nim wspomnieć, gdyż działa podobnie do polskiej ulgi termomodernizacyjnej. Jednak istnieje pewne istotne wyróżnienie, które różni te dwa wsparcia. Fińskie odliczenie dotyczy jedynie kosztów pracy (pensji), a nie sprzętu. Obejmuje ono 40% kosztów minus 100 euro. Maksymalna roczna kwota wynosi 2250 EUR na osobę. Nie ma obniżek w przypadku przyznania dotacji na część kosztów. Co ciekawe, dzięki uldze podatkowej można naprawić obecną instalację i przedłużyć jej żywotność.

Nie można zapomnieć o innowacyjnym rozwiązaniu we Włoszech o nazwie Superbonus, który pozwala na odliczenie 110% poniesionych kosztów związanych z termomodernizacją, w tym zakupu kotła gazowego.

Dotacje dla starszych domów we Francji

Francuski program Aide de l'Anah: travaux d'amélioration de l'habitat to rządowy program dotacji dla systemów grzewczych na paliwa kopalne i OZE. 

Program wspiera gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Budynek musi mieć co najmniej 15 lat, a kwota prac musi wynosić co najmniej 1500 EUR. Dotacje wynoszą do 50% dla rodzin o najniższych dochodach, a maksymalna dotacja wynosi 15 000 EUR.

Istnieje znacznie większa liczba programów wsparcia niż tylko wymienione powyżej. W Polsce istnieją trzy główne mechanizmy centralne, które ułatwiają zakup kotła na gaz ziemny,a także olej opałowy, na który przewidziano dofinansowanie tylko w Polsce. Warto zauważyć, że żaden z tych programów nie dotuje ogrzewania węglem kamiennym.

Chociaż istnieje sporo dotacji na wykorzystanie kotłów gazowych w Unii Europejskiej, to pompy ciepła wciąż pozostają korzystniejszym wyborem. Mogą one przynieść znaczne oszczędności finansowe w dłuższej perspektywie. Chociaż początkowy koszt instalacji pompy ciepła może być wyższy niż pieca gazowego, niższe koszty eksploatacji i bardziej efektywne wykorzystanie energii mogą prowadzić do znacznego obniżenia rachunków za ogrzewanie w przyszłości. Pompy ciepła są atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych kotłów gazowych, zapewniającą efektywność energetyczną, oszczędności finansowe i korzyści dla środowiska.

Warto też zaznaczyć, że popularność kotłów gazowych maleje z roku na rok, właśnie na rzecz pomp ciepła. Możemy więc spodziewać się że w najbliższych latach wymienione kraje także zrezygnują z ich dofinansowywania. Jednak same urządzenia na paliwa kopalne na pewno zostaną z nami jeszcze bardzo długo.

Źródła: MPACT OF A BAN OF FOSSIL HEATING TECHNOLOGIES ON NECPS AND NATIONAL ENERGY DEPENDENCY, Cool Products