Dotacje na pompy ciepła nie działają? Ile złożono wniosków w programie Moje Ciepło?

Program Moje Ciepło to wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych. W programie można otrzymać wsparcie na gruntowe pompy ciepła, pompy ciepła powietrze/powietrze i pompy powietrze/woda. Ile osób skorzystało z programu? Jaka część budżetu została wykorzystana?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

W programie Moje Ciepło można otrzymać dotację do inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła. Program wspiera zakup zarówno gruntowych jak i powietrznych pomp ciepła, które są wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (CWU) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Na co można uzyskać dotację w programie Moje Ciepło?

Współfinansowaniu inwestycji podlega zakup/montaż gruntowych pomp ciepła. Chodzi tutaj o pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem. Dotacji podlega również zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem. W ramach programu Moje Ciepło można otrzymać także dofinansowanie na zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym oraz zbiornikiem cwu z osprzętem.

Moje Ciepło - wysokość dotacji

Beneficjenci będą mogli odzyskać do 30 proc. albo do 45 proc. kosztów kwalifikowanych w formie dotacji. Wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć 21 tys. zł na jedną inwestycję - na tak wysoką dotację będą mogły liczyć jedynie osoby składające wniosek o dotację na gruntową pompę ciepła. W przypadku pomp ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze maksymalny poziom dotacji wynosi 7 tys. zł. Poziom dotacji będzie wyższy w przypadku osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny. Progi dofinansowania obowiązujące w programie przedstawiamy w poniższej tabeli.

Forma dofinansowania w programie Moje Ciepło - progi dofinansowania w zależności od technologii.
Źródło: www.mojecieplo.gov.pl
Forma dofinansowania w programie Moje Ciepło - progi dofinansowania w zależności od technologii.
Źródło: www.mojecieplo.gov.pl

Jakie warunki muszą spełniać urządzenia, na które można otrzymać dotację? Czy wymagania są stawiane tylko urządzeniom? Co z budynkami?

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: Moje Ciepło – dotacje do pomp ciepła w nowych domach!

Jak długo będzie trwał nabór?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Będzie trwał od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej przez GWD, czyli generator wniosków o dofinansowanie - narzędzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwiające przygotowanie i przekazanie do NFOŚiGW wniosków o dofinansowanie projektów.

Wymagane dokumenty, a także załączniki do wniosku znajdziesz na stronie mojecieplo.gov.pl. 

Ile wniosków zostało złożonych?

Na stronie mojecieplo.gov.pl możemy przeczytać, że budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł. W programie od początku obowiązywania, czyli od 29 kwietnia 2022 r. zostało wypłaconych już 3 873 dofinansowań do projektów instalacji pomp ciepła. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 31 229 101 złotych.

Oznacza to, że w ciągu siedmiu miesięcy funkcjonowania programu Moje Ciepło wykorzystano zaledwie 5 proc. założonego budżetu. W ciągu niewielu ponad 7 miesięcy wykorzystano 5 proc. budżetu programu. Jak czytamy na stronie mojecieplo.gov.pl, nabór wniosków będzie trwał do 31 grudnia 2026 r., czyli jeszcze przez 4 lata. Jednakże takie tempo realizacji programu pozwoli na wykorzystanie budżetu w ciągu 11 lat.

Liczba przyznanych dofinansowań do projektów instalacji pomp ciepła - stan na dzień 7 grudnia 2022 r.
Źródło: mojecieplo.gov.pl
Liczba przyznanych dofinansowań do projektów instalacji pomp ciepła - stan na dzień 7 grudnia 2022 r.
Źródło: mojecieplo.gov.pl

Moje ciepło - wymagania dla budynków

Program Moje Ciepło wspiera nie tylko pompy ciepła, ale też lepszy standard energetyczny budynków jednorodzinnych. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. W pierwszym, uruchomionym właśnie naborze, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 63 kWh/(m2 × rok). Od 2023 roku wskaźnik ten będzie jeszcze niższy i nie będzie mógł przekraczać 55 kWh/(m2 × rok) - będzie zatem jeszcze trudniej o spełnienie wymagań programu. Dla porównania, zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021, które stanowią wyznacznik dla standardu nowo budowanych domów, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 70 kWh/(m2 × rok).

Skąd tak małe zainteresowanie programem?

Wysokie wymagania dotyczące budynków w programie Moje Ciepło mogą zniechęcać potencjalnych inwestorów. Inwestor chcąc skorzystać z dotacji musi podjąć decyzję o budowie domu w wyższym standardzie niż wymagany, a co za tym idzie przeznaczyć na to więcej środków. Cześć z inwestorów może zrezygnować z dotacji jednocześnie ograniczając wydatki na budowę domu. Małe zainteresowanie programem może także wynikać z ograniczonej liczby prowadzonych obecnie prac budowlanych. Za sprawą kryzysu spowodowanego pandemią i agresją Rosji na Ukrainę wzrosły ceny materiałów budowlanych i dociepleniowych. Mogło to przełożyć się ogólny spadek inwestycji, a w naturalnej konsekwencji spadek zainteresowania programem.

A jak przebiega realizacja programu Mój Prąd? Zainteresowanie programem, w którym można otrzymać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych i dodatkowych urządzeń zwiększających autokonsumpcję opisywaliśmy tutaj: Tylko około 1% wniosków w programie Mój Prąd 4.0 dotyczy magazynów energii – NFOŚiGW.

Źródło: mojecieplo.gov.pl

Zobacz również