Planowana kwota przeznaczona na dofinansowania na wymianę kotłów grzewczych przez mieszkańców Częstochowy została zwiększona o 200 tys. złotych.  Łączna pula 380 tys. zł będzie rozdysponowana na dopłaty miasta do wymiany kotłów grzewczych przez obywateli. Prezydent skorzystał z rezerwy, którą dysponuje w celu zapewnienia dotacji wszystkim wnioskującym.

Wielkie zainteresowanie dotacjami na wymianę pieców

Według informacji biura prasowego częstochowskiego Urzędu Miasta, przeznaczenie na ten cel dodatkowych 200 tys. złotych spowodowane było zaskakująco dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Wnioski o dotację do zakupu nowoczesnych, przyjaznych środowisku systemów grzewczych można było składać do końca maja bieżącego roku. Zarezerwowana w budżecie Częstochowy kwota na ten cel – 180 tys. zł – była według miasta znacząco wyższa od ubiegłorocznej.

 

Kto otrzyma dotacje?

O dofinansowanie mogły ubiegać się osoby, które zdecydowały się na demontaż kotła opalanego węglem, miałem lub koksem i instalację nowego, bardziej przyjaznego środowisku. Dotacja mająca sięgać 50 % kosztów zakupu nowego kotła, nie licząc kosztów projektu i montażu lecz nie może wynosić więcej niż 3 tys. zł.,  może być przyznana przy wymianie kotła na ekologiczny piec na paliwo stałe 5 klasy. Wyższych dotacji mogą spodziewać się osoby decydujące się na wymianę dotychczasowego kotła węglowego na gazowy bądź olejowy. Takie same prawa przysługują w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej bądź ogrzewania elektrycznego. Wtedy (dla trzech powyższych opcji)  kwota dotacji to 50 proc. kosztów zakupu nowego kotła lub podłączenia do sieci – jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Dotacje nie uwzględniają kosztów projektu i montażu.

 

Dofinansowania do instalacji OZE oraz usuwania azbestu

Oprócz dopłat do wymiany kotłów Częstochowa zapewnia w tym roku łącznie 70 tys. zł na dotacje do montażu kolektorów słonecznych. Mogą one  wspomagać system grzewczy lub służyć do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych. W budżecie miasta uwzględniono również 10 tys. złotych na dotacje do usuwania elementów budynków zawierających azbest.

Wiosną w Częstochowie rozpoczęto również program przyznawania dofinansowań do montażu instalacji OZE: kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła. Planowany budżet tego projektu wynosi ponad 5 mln zł. Jest on realizowany w formule „Słonecznej Gminy” i ma być współfinansowany z Unii Europejskiej.

 

Termomodernizacja budynków oraz wymiana ogrzewania

Częstochowa jest jednym z wielu miast w województwie śląskim, które zapewnia dotacje dla mieszkańców na modernizację systemów grzewczych. Jak podaje portal wnp.pl, według wcześniejszych danych wydatki Częstochowy w latach 2013-2015 na inwestycje związane ze zmianą systemu ogrzewania i termomodernizacją w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej będących własnością lub współwłasnością tej gminy sięgnęły blisko 39 mln zł. W ciągu poprzednich 10 lat Częstochowa dofinansowała wymianę blisko 1,2 tys. pieców w budynkach i lokalach prywatnych, od 2009 r. dopłaciła także do montażu 107 instalacji solarnych. Jest to imponująca liczba inicjatyw na rzecz poprawiania efektywności energetycznej budynków, zmniejszania zanieczyszczenia powietrza oraz popularyzowania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Ochrona środowiska dzięki kompleksowemu wsparciu finansowemu od miasta

Osoby, które w tym roku zamierzają usuwać z budynków mieszkalnych i gospodarczych wyroby budowlane zawierające azbest mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 75% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów azbestowych. Nie może ono wynieść więcej niż  1500 zł za 1 Mg usuniętych wyrobów zawierających azbest. Pokrywane przez Urząd Miasta może być  do 45% kosztów transportu oraz unieszkodliwienia odpadów azbestowych, jednak nie więcej niż 900 zł za 1 Mg usuniętych wyrobów zawierających azbest. Łącznie,  tegorocznym budżecie miasta na to zadanie przeznaczono 10 tys. zł.

Działania polegające na udzielaniu dotacji do inwestycji w bardziej przyjazne środowisku kotły, instalacje OZE bądź termomodernizację budynków określane są jako zadania na zadania wynikające z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Częstochowa.  W kwietniu bieżącego roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową dla regionu  – drugą w kraju, po województwie małopolskim. Zakazuje ona używania od września bieżącego roku najbardziej szkodliwych  paliw – w tym mułów oraz flotokoncentratów – i nakazuje stopniową wymianę przestarzałych instalacji cieplnych.

 

Źródła: www.czestochowa.twoje-miasto.pl

Redakcja GLOBEnergia