Wszystkie informacje dotyczące warunków otrzymania dotacji są dostępne w gminach. Jeżeli gmina stara się o dotacje na wymianę pieców, już wkrótce osoby zainteresowane będą mogły zamówić bezpłatny audyt energetyczny.

Nawet jeśli nie zdecydujesz się na wymianę pieca, również nie zapłacisz za audyt. Jeśli zgodzisz się z zaleceniami audytora, podpisujesz umowę z gminą i przyłączasz się do sieci albo wybierasz instalatora nowego kotła.

Uwaga! W Krakowie dofinansowanie obejmuje wyłącznie kotły gazowe lub OZE. W Metropolii Krakowskiej, z wyjątkiem Krakowa, dofinansowanie dotyczy kotłów gazowych, na biomasę lub OZE. Poza Metropolią dofinansowanie obejmuje kotły gazowe lub OZE oraz kotły na biomasę i węgiel, ale tylko te najnowszej generacji.

Ile na wymianę?

Na likwidację starego, nieekologicznego kotła i zastąpienie go przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, kotłem na paliwo stałe bądź gaz lub też OZE można otrzymać 350 zł na każdy kW mocy nowego źródła ciepła (nie więcej niż 8 tys. zł) oraz 80 zł za każdy m2 ogrzewanej powierzchni w przypadku wymiany instalacji (ale nie więcej niż 6 tys. zł). Dzięki unijnym dotacjom planuje się likwidację ponad 26,5 tysiąca starych kotłów węglowych.

Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę pieców jest termomodernizacja budynku. Środki na docieplenie budynku zabezpieczono w Programie JAWOR realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW). To nisko oprocentowana pożyczka z atrakcyjnymi warunkami spłaty. Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2: ocieplenie ścian budynków, dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

Pamiętaj! Dotacje na wymianę starych kotłów są dostępne tylko za pośrednictwem gminy.

Sprawdź, czy Twoja gminy ubiega się o dotacje na wymianę pieców spalających biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe dla swoich mieszkańców

lub o dotacje na wymianę pieców wykorzystujące paliwa stałe dla swoich mieszkańców.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich