Dotacje w programie Czyste Powietrze wzrosną do poziomu ponad 100 tys. zł

Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze poinformował, że w 2023 roku należy spodziewać się kolejnych zmian w programie. Będą one skierowane do osób najuboższych, aby pomóc w dobie rosnących cen energii elektrycznej i opału. Kwota pojedynczej dotacji może przekroczyć poziom 100 tys. zł.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Zgodnie z zapowiedziami, na początku 2023 roku zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach nowej odsłony programu Czyste Powietrze. Zmiany przyjmą formę podwyższenia dotacji do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizacji domu. Mirowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformował, że dzięki nowej odsłonie beneficjent będzie mógł wdrożyć rozwiązania, które pomogą zaoszczędzić nawet 70 proc. kosztów konsumpcji energii elektrycznej.

W grudniu nowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze

Wiceprezes NFOŚiGW poinformował, że szczegóły nowej odsłony programu zostaną przedstawione w grudniu 2022 roku. Kwota ponad 100 tys. zł ma zostać przyznana w przypadku realizacji tzw. głębokiej termomodernizacji, uwzględniającej wymianę okien, drzwi, docieplenia ścian, dachu, stropodachu.

Pękła bariera pół miliona wniosków

Program Czyste Powietrze ruszył w 2018 roku. Od tego czasu ponad 517 tys. beneficjentów złożyło wnioski na łączna kwotę dofinansowania 9,6 mld zł. Według danych na 28 października 2022 roku podpisano 444 tys. umów na łączną kwotę dofinansowania 7,9 mld zł.

Dotychczas w programie Czyste Powietrze wypłacono 3,7 mld zł środków na konta beneficjentów. W ocenie ekspertów i organizacji antysmogowych, program nie jest wystarczająco efektywny, by zrealizować założony budżet 103 mld zł. Podobnego zdania jest Najwyższa Izba Kontroli, która wskazywała w wynikach pokontrolnych na efektywność programu. Mirowski w rozmowie z PAP nie zgodził się z wnioskami NIK.

Tylko w tygodniu od 22 do 28 października 2022 roku wpłynęło 2827 wniosków. Aby zrealizować założone cele powinno ich wpływać tygodniowo około 4-5 tys. Mirowski w rozmowie z PAP przyznał, że dynamika składania wniosków faktycznie spadła. Jego zdaniem na ten trend miało wpływ kilka czynników jak inflacja, wojna na Ukrainie czy wzrost cen nośników energii.

Źródło: Polska Agencja Prasowa, Twitter

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia