Wątpliwości dotyczące opodatkowania w Programie Mój Prąd, były kwestią, nad którą wielu potencjalnych inwestorów się zastanawiało. W sieci pojawiła się informacja, że program będzie zwolniony z podatku wraz z powołaniem się na Ministerstwo Finansów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odwołał się do tej informacji i wyjaśnił wątpliwości. Aktualnie Program jest opodatkowany, ale może się to zmienić. Zobaczymy, jak NFOŚ odpowiada!

Czy dotacja w Programie Priorytetowym Mój Prąd jest opodatkowana?

Na dzień dzisiejszy dotacja z programu Mój Prąd jest opodatkowana podatkiem dochodowym.

Obecne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 129a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie od opodatkowania jedynie tych świadczeń ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy, udzielonych w ramach programów, których celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

NFOŚiGW zainicjował proces zmiany legislacyjnej mającej na celu zwolnienie z opodatkowania świadczeń na realizację zadań proekologicznych wspieranych m.in. w ramach programu Mój Prąd.

Propozycja zmiany skierowanej przez Ministra Środowiska do Ministra Finansów umożliwi zwolnienie z opodatkowania szerszej niż obecnie grupy beneficjentów, zapewniając im atrakcyjniejsze warunki finansowania. Propozycja dotyczy następujących programów priorytetowych:

  •  „Mój Prąd”,
  • „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”,
  •  „Agroenergia”,
  •  „Czyste Powietrze” (w ramach którego dofinansowanie w postaci dotacji już jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych).

Narodowy Fundusz zadeklarował wsparcie przedmiotowego procesu legislacyjnego i na bieżąco monitoruje kwestię ewentualnej decyzji Ministra Finansów.

Wątpliwości, które się pojawiły wynikały z braku konkretnej informacji na temat opodatkowania w dokumentach załączonych do Programu. Okazało się, że taka informacja w dokumentach wcale nie była wymagana. Kwestia opodatkowania wynika bezpośrednio z Ustawy o podatku dochodowym.

W którym miejscu jest zapis, że środki będą opodatkowane (PIT11)?

Aktualnie ta kwestia wynika z Ustawy o podatku dochodowym.

We wzorze wniosku Beneficjent wypełnia dane Urzędu Skarbowego. Dane te są niezbędne do wystawienia PIT-11 przez NF.

Jeżeli wsparcie udzielone w ramach PP Mój Prąd nie zostanie zwolnione z podatku dochodowego, to NFOŚiGW będzie przesyłał stosowne deklaracje PIT 11 z prośbą o potwierdzenie otrzymania dokumentu w terminie 14 dni (na adres poczty elektronicznej NF).

Teraz już niby nie powinno być wątpliwości, a dalej są. W sieci dalej krąży informacja, że Ministerstwo Finansów potwierdza zwolnienie z podatku, ale zaaktualizowana baza pytań i odpowiedzi do programu nie zawiera takiej informacji. Na dzień dzisiejszy, z powodu braku oficjalnej informacji program nie jest zwolniony z podatku. Jest szansa, że wkrótce się to zmieni. Bądźcie na bieżąco, bo na pewno będziemy informować o jakichkolwiek zmianach!

Redakcja GLOBEnergia