Dr Viessmann wyróżniony doktoratem honoris causa

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dr Martin Viessmann

Zdjęcie przedstawia Dr Martina Viessmann i Kanclerza Uniwersytetu Richard H. Wells (z prawej).

Dr Viessmann otrzymał 12 maja br. tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Wisconsin. Wyróżnienie zostało przyznane w uznaniu za wkład w rozwój nowoczesnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, a także wkład w edukację i popularyzacje wiedzy w środowiskach akademickich.

Nauka i edukacja w oparciu o innowacyjne rozwiązania techniczne przy jednoczesnym nacisku na ochronę środowiska to główne założenia firmy Viessmann. Wszelkiego rodzaju działania na rzecz ochrony środowiska nie mają szansy realizacji, jeśli brakuje do nich przekonania osób mających na nie wpływ. Nawyki proekologiczne nie są wrodzone, ale nabyte. W zależności od poziomu edukacji dotyczącej ochrony środowiska naturalnego jesteśmy mniej lub bardziej wrażliwi na ekologię. Z pewnością czynnikiem który może zaangażować ludzi do działań na rzecz ochrony środowiska jest informowanie o pozytywnych skutkach wynikających również dla nich samych.

Od kliku lat w centrali firmy Viessmann w Allendrofie działa program „Efektywność Plus”, którego celem jest zwiększenie wydajności i efektywności energetycznej, zużycia zasobów, ale również wydajności pracy i wielu innych aspektów, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Projekt był realizowany również w kontekście wymogów stawianych krajom UE dotyczącym redukcji emisji gazów, a także zwiększenia udziału energii odnawialnych. Firma Viessmann postawiła na nowe technologie, energię odnawialną i biomasę. Dzięki podjętym działaniom zużycie energii wytwarzanej z tradycyjnych paliw kopalnych zostało obniżone do 50%, emisja CO2 zredukowana o 40%, a udział energii odnawialnej zwiększony o 23%. Udało się to wszystko osiągnąć bez spadku jakości oferowanych produktów i usług, a także w opłacalny pod względem finansowym sposób.

Podobnie University of Wisconsin w Oshkosh nie tylko w badaniach i nauczaniu działa na rzecz ochrony środowiska ale poprzez własne dobre praktyki i realizowane inwestycje zwiększa udział energii odnawialnych.

Źródło: Viessmann