Ostatnie lata przyniosły ogromny postęp w dziedzinie rozwoju technologii sensorów. Odzwierciedla się to m. in. w jakości urządzeń służących do pomiarów jakości powietrza. Nowoczesne czujniki umożliwiają ciągły monitoring stężeń zanieczyszczeń. Czy otrzymywane dzięki takim pomiarom wyniki są wiarygodne?  Pozwoli to zweryfikować druga akcja pomiarów porównawczych jakości powietrza.

Czy możemy ufać sensorom pyłu zawieszonego?

Od 1 listopada br. w gminie Dobczyce rozpocznie się druga akcja pomiarów porównawczych dostępnych na rynku sensorów pyłu zawieszonego. Organizatorem akcji jest Województwo Małopolskie, we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Gminą Dobczyce oraz Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy. Celem akcji jest weryfikacja i ocena wiarygodności szeroko dostępnych sensorów pyłu oraz metod modelowania poprzez porównanie otrzymanych wyników z wynikami uzyskanymi pomiarem metodą referencyjną urządzeń GIOŚ. Pomiary będą trwały do dnia 28 lutego 2018 r. W stosunku do I tury pomiarów porównawczych wprowadzono zmiany polegające na ocenie pomiarów zanieczyszczenia zarówno pyłem zawieszonym PM10 jak i pyłem PM 2.5, oraz możliwość uczestnictwa w pomiarach podmiotów oferujących pomiary jakości powietrza w oparciu o wyniki modelowania.

Walka ze smogiem – od strony praktycznej i naukowej

Ważnym aspektem działań mających na celu dążenie do zmniejszenia poziomu szkodliwych substancji w powietrzu są badania jakości powietrza i prognozowanie. Dzięki temu możliwe jest nie tylko unaocznienie skali problemu, ale również ostrzeganie przed szczególnie alarmującym stanem powietrza. Takie ostrzeżenia mają szczególne znaczenie dla grup o podwyższonej wrażliwości, czyli np. dzieci, osób starszych, astmatyków.  Bieżące poziomy zanieczyszczeń powietrza można sprawdzać za pomocą aplikacji, takich jak np. Airly, Jakość Powietrza, Zanieczyszczenia Powietrza, Smok Smog, Powietrze w Krakowie czy Kanarek. Dlatego też ważne jest, żeby wyniki pomiarów sensorów były wiarygodne. W tym celu przeprowadza się pomiary mające na celu porównanie  wyników z różnych sensorów powszechnie dostępnych na rynku. Akcja porównawcza zakończy się sporządzeniem raportu z przeprowadzonych badań przez naukowców z AGH oraz ekspertów z GIOŚ. Raport będzie publikowany i powszechnie dostępny dla gmin i mieszkańców.

Pomiary odbywają się w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” realizowanego przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej w obrębie działania D.1 „Monitoring  efektów  wdrażania  Programu ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego (MPOP)”.

 

Zgłoszenia do udziału w akcji można dokonać poprzez adres mailowy: powietrze@umwm.pl przesyłając  formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

 

Źródło: powietrze.małopolska.pl

Redakcja GLOBEnergia