Drugi wniosek na termomodernizację – będą zmiany w Czystym Powietrzu!

Program Czyste Powietrze od 2018 roku wspiera przedsięwzięcia termomodernizacyjne w Polsce. Do tej pory w programie wpłynęło już ponad 421 tys. wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynku, czy wymiany przestarzałego i nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe. Jak dowiedzieliśmy się od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, szykują się zmiany w programie. Jakich nowości możemy się spodziewać?

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

Podziel się

Cel programu Czyste Powietrze jest jasny: zlikwidować smog w Polsce, a wraz z nim 3 milionów przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła. Program został uruchomiony już w 2018 roku, jednak nie odniósł spektakularnego sukcesu. Procedury składania wniosków były zbyt skomplikowane i wnioskodawcy sobie z nimi nie radzili. Wnioski wymagały uzupełnień, przez co czas ich rozpatrywania wydłużał się. Program wymagał zdecydowanych uproszczeń i faktycznie zostały one wprowadzone. Od 15 maja 2020 roku zaczęła obowiązywać nowa wersja programu - Czyste Powietrze 2.0, do której po kolei dokładano poszczególne usprawnienia, a złożenie wniosku nie stanowiło już takiego problemu. Wśród najistotniejszych zmian znalazło się zmniejszenie liczby grup dochodowych i poziomów dofinansowania do dwóch, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków, uproszczenie wniosku o dotację poprzez brak konieczności podawania danych technicznych dotyczących budynku i urządzeń, rezygnacja z dokumentów dotyczących wysokości dochodów, możliwość składania wniosków online poprzez elektroniczny kanał gov.pl, włączenie banków do formuły, wzmocnienie współpracy z gminami, powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym, umożliwienie otrzymania dotacji na termomodernizację tym osobom, które już mają efektywne źródło ciepła oraz możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych, a nawet zakończonych.

Od tego czasu do programu wprowadzono jeszcze kilka zmian. Między innymi od 2022 roku Czyste Powietrze nie wspiera już zakupu źródeł ciepła na węgiel, nawet tych najwyższej klasy. Zostały też przeznaczone dodatkowe środki na punkty konsultacyjno-informacyjne. 25.01.2022 roku oprócz podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania został wprowadzony jeszcze trzeci  - najwyższy poziom dofinansowania, w którym kwota dofinansowania może sięgnąć nawet 69 tys. zł. Taka dotacja przysługuje osobom o miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 zł/os. w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego lub 1260 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Narodowy Fundusz uruchamiając dofinansowanie zapowiedział, że te rozwiązania mają być jeszcze rozszerzane między innymi o prefinansowanie wydatków oraz pomóc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Szykują się zmiany w programie Czyste Powietrze

Teraz zapowiadane są kolejne zmiany w programie, które będą niejako odpowiedzią na embargo na węgiel importowany z Rosji, które z pewnością odbije się na rachunkach statystycznego Kowalskiego. (Według wyliczeń ośrodka analitycznego Instrat, rosyjskim węglem swoje domy ogrzewa aż 37 proc. gospodarstw domowych, w tym 70 proc. na wsi.) Portfelowi statystycznego Kowalskiego nie będzie pomagała również wysoka cena gazu, a należy zaznaczyć, że do tej pory wymiana kopciuchów na kotły gazowe stanowiła ponad 40% wymian źródeł ciepła.

Plany na wprowadzenie zmian w programie potwierdził dla Redakcji Globenergia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mając świadomość znacznego wzrostu cen paliw wykorzystywanych do ogrzewania domów jednorodzinnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje obecnie aktualizację programu „Czyste Powietrze”, dzięki której promowane będzie wykonanie gruntownej termomodernizacji budynku poprzez przyznanie dodatkowego dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem tych prac. - odpowiada NFOŚiGW

Zdaniem Funduszu, podjęte działania pozwolą na zmniejszenie ilości paliw wykorzystywanych do ogrzewania domów jednorodzinnych, co wpłynie na jeszcze większe ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz znaczny spadek kosztów ogrzewania budynków. W ramach działań, planowane jest umożliwienie beneficjentom programu złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie.

Planowane jest wprowadzenie możliwości złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie na działania termomodernizacyjne (na warunkach po 15.05.2020 r.) lub kolejnego – w przypadku wniosków złożonych do 14.05.2020 r. NFOŚiGW pracuje również nad innymi rozwiązaniami uatrakcyjniającymi program „Czyste Powietrze” dla potencjalnych wnioskodawców – zarówno pod kątem tak rzeczowym, jak i finansowym. - komentuje NFOŚiGW

Kiedy zostaną wprowadzone zmiany?

Jak zaznaczył Narodowy Fundusz, przygotowywane zmiany są na bieżąco uzgadniane z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, a także z Komisją Europejską ze względu na planowane finansowanie programu ze środków unijnych. Ogłoszenie i wdrożenie nowych elementów programu będzie możliwe po zakończeniu wspomnianych uzgodnień.

Liczba wniosków złożonych w programie Czyste Powietrze

Według danych z dnia 8.04.2022 r. w programie Czyste Powietrze złożono już 421 714 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 7,3 mld zł. Z tej kwoty wypłacono już 2,7 mld zł.

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia