Obecnie skala nadpodaży jest największa w dotychczasowej historii funkcjonowania systemu wsparcia w Polsce. Nadpodaż zielonych certyfikatów wynosiła na koniec 1 kwartału 2017 roku 22 586 GWh.

Aktualna nadwyżka certyfikatów jest na tyle wysoka, że bez dodatkowych działań interwencyjnych po stronie ustawodawców nie jest możliwe jej zniwelowanie.

Z tego powodu, 12 lipca 2017 roku pojawił się w sejmie druk nr 1733. Przygotowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Druk 1733 – zmiana ustawy OZE z powodu zielonych certyfikatów

Ustawa proponuje nowy sposób wyliczania opłaty zastępczej.

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego zrównoważony rozwój naszego kraju w obszarze OZE. Ma się to odbyć za pomocą zmiany wysokości jednostkowej opłaty zastępczej oraz w perspektywie długoterminowej zmniejszenie nadpodaży zielonych certyfikatów.

Jednostkowa opłata zastępcza będzie powiązana z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Zmiana wysokości opłaty zastępczej pozwoli uelastycznić rynek zielonych certyfikatów, a w perspektywie długoterminowej pozwoli na zmniejszenie nadpodaży certyfikatów na rynku.

Obecnie, jednostkowa opłata zastępcza wynosi 303 zł/MWh i znacząco odbiega od rynkowych cen praw majątkowych. Z kolei w świetle proponowanej zmiany, wyznaczana do roku jednostkowa opłata zastępcza będzie odzwierciedlać rynkowy poziom cen praw majątkowych.

Gdy ceny zielonych certyfikatów utrzymają się dalej na tak niskim poziomie, to nowe przepisy nie wpłynął negatywnie na sytuację wytwórców energii z OZE. Jeśli jednak ceny zielonych certyfikatów wzrosną, mechanizm naliczania jednostkowej opłaty zastępczej okaże się korzystny dla odbiorców końcowych. Ochroni ich przed wzrostem cen energii elektrycznej.

Jeśli ceny zielonych certyfikatów wzrosną, możliwe będzie uiszczanie opłaty zastępczej, zamiast uzyskiwanie i przedstawianie do umorzenia świadectw pochodzenia. Urynkowienie jednostkowej opłaty zastępczej spełni funkcję jako swoista cena maksymalna. Będą mogli ją uzyskać wytwórcy energii z OZE w zamian za prawa majątkowe.

Doprowadzi to do zmniejszenia wsparcia dla wytwórców energii z OZE, zmniejszając obciążenie odbiorców końcowych w związku ze wzrostem cen energii.

Takie rozwiązanie legislacyjne będzie mogło być wprowadzone za pomocą niewielkiej ingerencji w treść obowiązujących przepisów.

Według zapewnień pomysłodawców, zmiana prawa nie doprowadzi do wzrostu cen energii elektrycznej ustalonych w taryfach przez Prezesa URE. Funkcjonowanie systemu świadectw pochodzenia nie zostanie zaburzone.

Niniejszy projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Redakcja GLOBEnergia