Dubajskie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej – Dubai Electricity and Water Authority (Dewa) – rozważa propozycje przeprowadzenia badań nad wykorzystaniem energii geotermalnej do produkcji elektryczności oraz w procesie odsalania wody morskiej.

Innym obszarem zainteresowań prac badawczych będzie potencjał energii pływów, fal oraz prądów oceanicznych do produkcji elektryczności.

W ramach Dubajskiej Strategii Czystej Energii celem jest osiągnięcie 75% udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji elektryczności do 2050 r.

Ciepło wnętrza ziemi musi mieć temperaturę ponad 200°C, by mogło być brane pod uwagę w produkcji energii elektrycznej. Temperatury na obszarze Zjednoczonych Emiratów Arabskich są znacznie niższe, co sprawia, że energia geotermalna bardziej się nadaje do wykorzystania w procesie odsalania aniżeli do generowania elektryczności.

Steve Griffiths, wiceprezydent Instytutu Masdar w Abu Dhabi, który badał potencjał geotermii w ZEA, twierdzi, że użycie tego rodzaju energii do odsalania jest najbardziej realną opcją, jako że środki geotermalne Rady Współpracy Zatoki Perskiej są odpowiednie jedynie dla niskotemperaturowych zastosowań.

„To może być wykonalne- należy jeszcze dopracować szczegóły, ale jeśli istnieje przetarg na oparty na geotermii proces odsalania, nie jest to szalony pomysł”, mówi Steve Griffiths.

Bogate w węglowodory ZEA mogą skorzystać z tych samych technik odwiertowych do pozyskiwania ciepła z wnętrza ziemi, które są wykorzystywane do eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego.

Jeśli chodzi o energię wód oceanicznych, według Komisji Europejskiej, szacunkowo 0,1% energii fal morskich jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię na obszarze całego globu pięciokrotnie.

Niestety potrzebna do tego technologia nie jest aktualnie dostępna na obszarze ZEA. Wykorzystanie wód morskich do generowania elektryczności zostało rozwinięte jedynie w kilku krajach, takich jak: Francja i jak dotąd, nie potwierdzono komercyjnej opłacalności tego procesu.

Całkowita energia wytwarzana z wód oceanicznych na całym świecie wynosi około 500 MW, podczas gdy moc instalacji fotowoltaicznych, które mają być dodane tylko w tym roku równa się więcej niż 64 tys. MW, jak podają analizy rynkowe przeprowadzone przez GTM Research.

Tak czy inaczej, podmioty zainteresowane będą miały możliwość zbadania tych opcji i przedłożenia swoich propozycji Dewa do końca tego miesiąca.

Źródło: thenational.ae