MBRSC ma zamiar połączyć projekt z siecią elektroenergetyczną w Dubaju, zapewniając naddatek w magazynowaniu energii, co sprawi, że dom stanie się małą elektrownią, która wytwarza energię elektryczną  z naturalnego źródła, jakim jest promieniowanie słoneczne.

Proekologiczny dom jest pierwszym wzorcowym domem w pełni samowystarczalnym energetycznie. Budynek wykorzystuje techniczne i inżynierskie rozwiązania, które pozwalają na przystosowanie do gorącego i wilgotnego klimatu. Stosuje się skondensowaną parę wodną w systemie chłodzącym oraz wilgoć do produkcji wody na potrzeby domowe.

dom proekologiczny 2

Widok domu proekologicznego od góry, źródło: Middle East Construction News

W światowej ekonomii zaznacza się tendencja do inwestowania dużych sum w projekty OZE. Ten mały dom przeobraża sektor mieszkaniowy z odbiorcy energii w źródło energii – mówi Yousuf Al Shaibani – dyrektor naczelny MBRSC.

MBRSC oznajmiło plany utworzenia laboratorium specjalizującego się w przeprowadzaniu eksperymentów i testów związanych budynkami proekologicznymi tak, by możliwa była weryfikacja wydajności urządzeń, systemów oraz materiałów.

Tego rodzaju dom może być zbudowany w stosunkowo krótkim czasie, jak informuje Dr Ali Shaheen – dyrektor programu zrównoważonej energii w MBRSC. Stworzenie modelu zajęło tylko 100 dni, poprzedzonych ponad rokiem badań.

MBRSC zawiązało współpracę z Uniwersytetem w Bergamo we Włoszech oraz Instytutem domów pasywnych w Niemczech w celu tworzenia projektów domów.

Opracowano na podstawie: Middle East Construction News, The National UAE

Zdjęcie główne: Widok domu proekologicznego od frontu, źródło: Middle East Construction News