Duńczycy chcą produkować e-metanol w Polsce! Podpisano pierwszą umowę

31 stycznia 2024 roku gminy Barwice i Grzmiąca podpisały umowę z duńską spółką European Energy. Współpraca ta ma dotyczyć rozwoju technologii Power-to-X i produkcji e-metanolu. Na uroczystość podpisania umowy przybył sam król Danii - Fryderyk X. 

Zdjęcie autora: Katarzyna Dubiel
Zdjęcie autora: Katarzyna Dubiel

Katarzyna Dubiel

Redaktorka portalu GLOBEnergia
Centralna dolina wodorowa - co oznacza to dla wodoru?

Podziel się

  • 31 stycznia 2024 roku European Energy oraz dwie gminy - Barwice i Grzmiąca - podpisały memorandum w sprawie rozwoju technologii Power-to-X i produkcji e-metanolu.
  • Gmina Grzmiąca posiada już pozytywne doświadczenia z European Energy. 
  • To właśnie ta firma jest odpowiedzialna za inwestycje wiatrowe, które funkcjonują w gminie Grzmiąca.

Dwie gminy - Barwice i Grzmiąca - wraz z duńską firmą European Energy chcą zbadać możliwości produkcji e-metanolu oraz ciepła w oparciu o odnawialne źródła energii. 31 stycznia 2024 roku obie strony, polska i duńska, podpisały memorandum o porozumienie w sprawie “Zamiaru podjęcia współpracy w celu zbadania możliwości rozwoju technologii Power-to-X”. Świadkiem podpisania tejże umowy był świeżo upieczony król Danii - Fryderyk X.  

Współpraca między polskimi gminami a firmą European Energy została ogłoszona podczas wizyty duńskiego króla w Warszawie. Umowa koncentruje się na zbadaniu potencjału rozwoju Power-to-X na terenie gmin Barwice i Grzmiąca. Na tym obszarze mogłaby w przyszłości powstać instalacja do produkcji e-metanolu, a Polska mogłaby rozwinąć łańcuch dostaw dla produkcji tego zielonego paliwa. 

Barwice i Grzmiąca to gminy leżące w województwie zachodniopomorskim. Posiadają one już zaplecze w postaci dużych projektów OZE, głównie w ramach energetyki wiatrowej. Teraz do tego portfolio może zostać dołączona także produkcja e-metanolu i proces Power-to-X. 

Energia z OZE do produkcji zielonych paliw

Power-to-X to nic innego jak przekształcenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w zielone paliwa. Takim procesem jest m.in. elektroliza, dzięki której produkowany jest wodór. W przypadku instalacji na terenie gmin Grzmiąca i Barwice energia z OZE najprawdopodobniej posłuży do produkcji e-metanolu. Na razie nie jest jednak do końca jasne, jak będzie wyglądał cały proces. Do produkcji e-metanolu używa się dwutlenku węgla. Sam proces produkcyjny polega na chemicznym połączeniu CO2 z wodorem. Następnie, na drodze kolejnych procesów chemicznych, otrzymuje się metanol. Najpierw jednak konieczne jest wytworzenie wodoru, który w przypadku zachodniopomorskiej inwestycji zapewne będzie powstawał w drodze elektrolizy w procesie Power-to-X. 

E-metanol to paliwo, które może pomóc w dekarbonizacji sektorów, w których trudno jest wdrożyć zieloną transformację. Mowa tutaj przede wszystkim o transporcie ciężkim, żegludze, lotnictwie i produkcji chemicznej. Z kolei jedną z kluczowych zalet Power-to-X jest możliwość magazynowania nadmiaru energii pochodzącego z OZE, głównie w postaci wodoru. Nadmiar ten może być później wykorzystany w dowolnej chwili. Technologia ta posiada jednak swoje wady - wodór wcale nie jest tak prosty w przechowywaniu. Być może użycie tego pierwiastka do produkcji e-metanolu pozwoli rozwiązać ten problem. 

Rozwój nie tylko OZE, ale także regionu

Jak zaznaczają włodarze zachodniopomorskich gmin, inwestycja w zielone paliwa to nie tylko krok w stronę transformacji energetycznej, ale także utworzenie nowych miejsc pracy i zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu.

Wpływy podatkowe i tworzenie miejsc pracy, zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw i niezależność energetyczna to tylko niektóre z korzyści, jakie widzimy przynajmniej dla naszego samorządu, lokalnej społeczności i regionu w związku z potencjałem projektu. Grzmiąca ma już pozytywne doświadczenie z European Energy, bo to właśnie w naszej gminie zlokalizowane są niektóre części pomorskiego portfela wiatrowego

powiedział Patryk Makowski, wójt gminy Grzmiąca. 

European Energy jest właścicielem m.in. kompleksu farm wiatrowych Pomerania Wind. Ogółem spółka zainstalowała w Polsce elektrownie słoneczne i wiatrowe o łącznej mocy ponad 130 MW. W przygotowaniu jest jeszcze 5 GW nowych projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii. European Energy jest jedną z największych graczy na rynku, jeśli chodzi o budowę i rozwój instalacji typu Power-to-X. W Danii trwają właśnie prace nad pierwszym na świecie, komercyjnym systemem do produkcji e-metanolu na dużą skalę. Instalacja ta ma zostać uruchomiona w 2024 roku. 

Umowa pomiędzy polskimi gminami a duńskim inwestorem to kolejny krok na drodze do rozwoju zrównoważonych technologii na terenie Polski. 

Źródło: europeanenergy.com

Zobacz również