Jak informują zachodnie media, duński minister energetyki Lars Lilleholt wycofuje się z programu wsparcia dla fotowoltaiki. 

 
Program wsparcia dla instalacji  solarnych ma być zamknięty po tym jak wpłynęły wnioski na około 4,5 GW instalacji. 
W swoim oświadczeniu minister energii powiedział, że zainteresowanie jest ogromne oraz nieoczekiwane. System wsparcia miał działać na zasadach 60/40 i taka skala instalacji doprowadziłaby do znacznego wzrostu kosztów dla duńskich odbiorców energii elektrycznej. 
 
Powstał więc projekt ustawy, przygotowany przez ministra Lilleholt, który ma na celu natychmiastowe zatrzymanie mechanizmu wsparcia dla przyszłych zainteresowanych i uwzględnia on również wszystkie te wnioski, które  nie zostały jeszcze zatwierdzone do programu wsparcia. 
 
Dania ma około 790 MW zainstalowanej mocy w fotowoltaice. Energinet.dk poinformował  niedawno, że całkowita moc w tym kraju może wzrosnąć do 7,5 GW do roku 2040, ponieważ spodziewany był wzrost zainteresowania wśród właścicieli budynków mieszkalnych. 
 
Program 60/40 oferował producentom energii elektrycznej z fotowoltaiki stałą cenę zakupu wyprodukowanej energii po 0,60 DKK, czyli około 0,0894 USD, 0,081 EUR za każdą kilowatogodzinę, przez 10 lat. Po okresie 10 lat wartość sprzedawanej energii wynosiłaby 0,40 DKK/kWh na kolejne 10 lat. Teraz, dla porównania cena energii sprzedawanej do sieci wynosi w Danii 0,18 DKK/kWh. 
 
Co więcej, aby mieć pewność, że takie sytuacje jak ta opisywana nie pojawią się w przyszłości, minister Lilleholt zamierza przeprowadzić ocenę programów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w Danii, jak również analizę procesów aplikacyjnych. 
 
Źródło: renewables.seenews.com