DIN Forsyning informuje, że zawarto już stosowne umowy z dużymi jednostkami produkcyjnymi, które pomogą zapewnić lukę po planowanym zamknięciu trzeciego bloku elektrowni węglowej Ørsted (Esbjergværket Blok 3 (ESV3)), co ma nastąpić 1 kwietnia 2023 r.

Pompę ciepłą o mocy 50 MW dostarczy szwajcarski producent MAN Energy Solution AG. Będzie zlokalizowana w terenie portu Esbjerg. Będzie to największa pompa ciepła do wody morskiej (pompa zasysa około 4 tys. litrów wody morskiej w ciągu sekundy) w Danii i największa pompa ciepła na świecie wykorzystująca CO2 jako czynnik chłodniczy. DIN tłumaczy, że technologia ta przypomina geotermalną pompę ciepła. Instalacja cechuje się dużą elastycznością operacyjną tj. jest możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w przypadku nadprodukcji w dobrych oknach pogodowych. Pompa będzie napędzana energią wyprodukowaną w morskich farmach wiatrowych. Instalacja będzie znajdowała się w budynku o powierzchni do 2500 m² i wysokości do 15 metrów.

Pompa ciepła w Ejsberg w Danii fot. fremtidensfjernvarme.dk

Grafika: fremtidensfjernvarme.dk

Do Ejbserg zostanie dostarczony także kocioł termiczny o mocy 60 MW na zrębki, czyli biomasę. Instalacja ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Dostarczy ją fiński podmiot KPA Unicon OU. Podobna siostrzana instalacja będzie funkcjonowała w mieście Espoo w Finlandii. Jest to kocioł z pęcherzową warstwą fluidalną (piec fluidyzacyjny typu Bubbling Fluidized Bed Boler, BFB) i kondensatorem spalin. DIN Forsyning informuje, że instalacja biomasowa będzie pracować w trybie obiegowym, bez emisji zbędnych zanieczyszczeń.

Kocioł fluidalny z kondensacją spalin oraz pompą ciepła osiągnie 119 proc. sprawności cieplnej. Kocioł i kondensator spalin to rozwiązanie bezściekowe – cała woda kondensacyjna jest oczyszczana zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami.

Celem lokalnego operatora systemu ciepłowniczego jest stworzenie systemu “zielonego” ciepłownictwa komunalnego, który umożliwi zaopatrzenie w ekologiczne ciepło ponad 100 tys. gospodarstw domowych w Esbjerg. Celem dystrybutora jest zbudowanie łańcucha wartości bez udziału paliw kopalnych.

Dla DIN Forsyning oraz Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska kluczowa jest ochrona ekosystemu Morza Wattowego. Morze należy do obszarów chronionych Natura 2000 i jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Na podstawie: DIN Forsyning/DBDH

Redakcja GLOBEnergia