Wczoraj odbył się drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Jedną z sesji kongresowych, tę poświęconą geotermii w transformacji energetycznej, prowadził Grzegorz Burek – Redaktor Naczelny Redakcji Globenergii, który rozmawiał z Grzegorzem Ryżyńskim z Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Pawłem Lachmanem – Prezesem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. W trakcie sesji, Grzegorz Burek zadał przedstawicielowi PIG pytanie o to, jaka jest rola pomp ciepła w dekarbonizacji sektorów. Okazuje się, że jest ona bardzo znacząca!

Europejski Kongres Gospodarczy, (od lewej) Grzegorz Burek, Grzegorz Ryżyński, Paweł Lachman, fot. EKG/Globenergia

Zasada Pareta w pompach ciepła

Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi narodowe archiwum geologiczne, które gromadzi dane ze wszystkich dokumentacji związanych z odwiertami pod gruntowe pompy ciepła. Dokonuje również statystyk tych dokumentacji, które zawierają informacje o zainstalowanych mocach oraz o systemach.

Jak powiedział Grzegorz Ryżyński, obliczenia PIG wykazały, że aż 80% wykonanych instalacji znajduje się w małych obiektach i są to instalacje o mocach poniżej 20 kW. 20% instalacji znajduje się w dużych obiektach, a ich moc jest większa niż 20 kW.

Co ciekawe, wkład mocy tych instalacji jest odwrotnie proporcjonalny! Duże obiekty przekładają się na 80% mocy skumulowanej. Jak podkreślił ekspert, to pokazuje, że z punktu widzenia wkładu do dekarbonizacji, wspieranie inwestycji w dużych obiektach jest bardzo ważne.

Grzegorz Burek – redaktor naczelny Globenergii zauważył, że sytuacja na rynku gruntowych pomp ciepła w Polsce odzwierciedla znaną z ekonomii zasadę Pareta, zgodnie z którą 20% badanych obiektów związanych jest z 80% pewnych zasobów.

Prognozy dotyczące gruntowych pomp ciepła

Jak dodał Grzegorz Ryżyński, zgodnie ze statystykami publikowanymi przez PORT PC, do 2030 roku w zależności od scenariusza, w Polsce ma być zainstalowanych od 69 do 193 tys. nowych gruntowych pomp ciepła. W przełożeniu na moce jest to 1,7 do 8 GW pomp ciepła. Są to więc duże liczby, które pokazują, że pompy ciepła o mocach powyżej 20 kW mogą mieć realny wpływ na dekarbonizację Polski.

Redakcja GLOBEnergia