Duże instalacje solarne – teoria a praktyka

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

1002 duzeInstalacje

Aktualnie na rynku polskim mamy do czynienia z ciągle rosnącym zainteresowaniem dużymi instalacjami solarnymi.

Niestety po analizie bieżącej sytuacji można stwierdzić, że tylko nieliczne zespoły projektowe i wykonawcze posiadają stosowną wiedzę i umiejętności do wykonania takich układów kolektorów słonecznych. Ciągle jeszcze brak jest niestety odpowiedniej ilości wysokiej klasy specjalistów. To samo dotyczy audytorów energetycznych i osób opiniotwórczych. W rezultacie końcowym otrzymuje się instalacje, których rzeczywiste parametry pracy drastycznie odbiegają od przyjętych w audycie, projekcie etc.
 
Należy zaznaczyć, że często mamy do czynienia z rozwiązaniami systemowymi, gdzie instalacje solarne  współpracują z pompami ciepła, kotłami, węzłami cieplnymi, modułami kogeneracyjnymi etc. Tylko nieliczni producenci są w stanie wesprzeć w sposób fachowy prace na każdym etapie procesu inwestycyjnego. W przypadku kompleksowej realizacji inwestycji należy zwrócić więc uwagę na doświadczenie i referencje począwszy od projektanta na dostawcy i wykonawcy skończywszy. Na pokreślenie zasługuje fakt, iż te dość wartościowe inwestycje często są wspierane finansowo z funduszy publicznych, zatem zobowiązuje to nas wszystkich do zwrócenia wyjątkowej uwagi w jaki sposób są i będą one wydawane. (...)

1002 duzeInstalacje1
Można mieć nadzieję, że Użytkownik będzie mógł ustrzec się wielu wręcz strategicznych błędów na każdym etapie procesu inwestycyjnego, jeśli skorzysta z uwag zawartych w poprzednim rozdziale. Niemniej jednak podano poniżej skrócony zalecany algorytm postępowania.

1002 duzeInstalacje2

Adolf Mirowski
fot. Viessmann