Projekt będzie zlokalizowany w hrabstwie Miaoli i wykorzystywał będzie 47 jednostek morskiej turbiny wiatrowej SG 8.0-167 DD. Rozpoczęcie budowy na morzu planowane jest na 2020 rok.

Nowy projekt

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) otrzymał warunkowe zamówienie na dostawę morskich turbin wiatrowych oraz na ich 20-letnią pełną umowę serwisową na projekt morskiej farmy wiatrowej Formosa 2 o mocy 376 megawatów (MW) na Tajwanie. Partnerami konsorcjum przyznającego kontrakt są Macquarie Capital i Swancor Renewable Energy Co. Ostateczna decyzja konsorcjum o zamówieniu uzależniona jest od końcowych ustaleń inwestycyjnych.
Projekt będzie zlokalizowany w hrabstwie Miaoli i wykorzystywał będzie 47 jednostek morskiej turbiny wiatrowej SG 8.0-167 DD.
Rozpoczęcie budowy na morzu planowane jest na rok 2020. Formosa 2 będzie zlokalizowana w pobliżu lokalizacji elektrowni Formosa 1, na którą składać się będą łącznie 22 morskie turbiny wiatrowe SGRE, w momencie instalacji drugiej fazy projektu, co nastąpi jeszcze w tym roku.

Formosa 1

Formosa 1 to morska farma wiatrowa zbudowana w pobliżu Miaoli na zachodnim wybrzeżu Tajwanu. Farma wiatrowa o mocy 130 MW jest pierwszym na Tajwanie projektem morskiej elektrowni wiatrowej na skalę komercyjną. Projekt znajduje się około sześciu kilometrów od zachodniego wybrzeża dzielnicy Miaoli w Cieśninie Tajwańskiej z głębokością wody od 15 do 30 metrów. Dwie turbiny wiatrowe o mocy 4 MW zostały zainstalowane w fazie demonstracyjnej w listopadzie 2016 r. I rozpoczęły działalność w kwietniu 2017 r. Druga faza obejmowała dodanie kolejnych 30 turbin o łącznej mocy 120 MW.Turbiny wiatrowe Siemens Gamesa zostały zainstalowane na fundamentach jednopłatowych. Ta podstawa dowiodła już swojej przydatności w lokalnych warunkach dna morskiego, gdy dwie pierwsze turbiny SWT-4.0-130 zostały zainstalowane podczas fazy 1.


Formosa 1

Rząd Tajwanu dąży do uzyskania 5,5 GW mocy sieci z rozproszonej instalacji energetycznej w latach 2020–2025, przy czym głównym czynnikiem jest tajwański rynek energii wiatrowej

Redakcja GLOBEnergia