Dwie ustawy z podpisem Prezydenta RP. Będzie łatwiej o instalację punktów ładowania EV

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Andrzej Duda złożył podpisy pod dwoma ustawami niedawno procedowanymi w Sejmie. Chodzi o nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz nowelizację Prawa Energetycznego. Pierwsza z nich wprowadza m.in. procedurę instalacji ładowarek EV w budynkach wielorodzinnych, druga ma na celu zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw domowych.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

samochody elektryczne

Kolejna nowelizacja ustawy o elektromobilności z 2 grudnia 2021 roku wprowadza wiele kluczowych zmian dla sektora zeroemisyjnego transportu. W końcu pojawiły się długo oczekiwane przepisy modyfikujące zasady tworzenia Stref Czystego Powietrza (STC) – samorządy mają większą swobodę w ich tworzeniu według potrzeby.

Nowelizacja określa procedurę mającą na celu instalację w budynkach wielorodzinnych punktów ładowania EV. Regulacje mają ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców budynku. Wskazano sytuacje, w których może zostać wydana decyzja odmowna w sprawie instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca i przyłączenia go do sieci w nieruchomości. W przypadku budynków o statusie zabytków niezbędna będzie zgoda właściwego konserwatora zabytków.

Inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) będą mieli możliwość przeprowadzania kontroli doraźnych, w przypadku podejrzenia wystąpienia zagrożenia w trakcie eksploatacji stacji oraz punktów ładowania.

Wprowadzono także pojęcia i regulacje mające na celu rozwój infrastruktury tankowania wodoru. Jest to kluczowy zapis w kontekście planów rozwoju sieci ładowania wodorem w Polsce. Przykładowo w marcu lub kwietniu 2022 roku PKN Orlen otworzy swoją pierwszą stację tankowania wodoru, o czym poinformował członek zarządu ds. operacyjnych spółki, Józef Węgrecki. Będzie to stacja mobilna w Krakowie z przeznaczeniem do tankowania autobusów. Kolejne obiekty powstaną w Poznaniu i Katowicach.

Przypomnijmy, że NFOŚIGW przeznaczy w ramach nowego programu 1 mld zł na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek pojazdów elektrycznych, a 870 mln zł wesprze inwestycje w same ładowarki i stacje wodoru.

Ochrona przed wysokimi cenami gazu

Z kolei nowelizacja Prawa Energetycznego z 2 grudnia 2021 roku ma na celu zminimalizowanie podwyżek cen gazu dla gospodarstw domowych. Przepisy zapewniają przedsiębiorstwom energetycznym możliwość odzyskania kosztów związanych z dostawami paliwa gazowego. Jak czytamy w opisie regulacji, możliwość doliczania takich kosztów do cen dla odbiorców w gospodarstwach domowych w dłuższym okresie tj. 36 miesięcy od dnia 1 stycznia 2023 roku zapobiegnie ryzyku skumulowanej i jednorazowej podwyżki w 2022 roku.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP, Interia.pl

Zobacz również