W Polsce w I kwartale 2019 roku wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych był dwukrotny w odniesieniu rok do roku. W przeważającej części sprzedawane są kolektory płaskie, jednak dwukrotny wzrost nastąpił także w grupie kolektorów próżniowych.

Skąd taki wynik?

Takie wzrosty są wynikiem realizacji inwestycji opartych o przetargi, które ogłoszone były w 2017 roku i rozstrzygane od początku 2018 roku. Programy i przetargi na instalacje kolektorów słonecznych odbywają się często w gminach lub ich sąsiedztwie, które już miały jakieś doświadczenia z tego typu instalacjami i są efektem dobrej opinii użytkowników instalacji pozyskujących ciepło z energii słonecznej.

Ponadto, widać już chyba trwałą zmianę mentalności Polaków w podejściu do dbania o czyste
powietrze. Pomimo, że programy dotacyjne kuleją, ludzie decydują się na wymianę starych kotłów emitujących pyły i inne zanieczyszczenia do atmosfery. Nadal pozytywny trend w budownictwie,
chociaż szczególnie w budownictwie deweloperskim widać już spowolnienie. W dalszym ciągu
widoczna jest trwała tendencja zainteresowania fotowoltaiką i powietrznymi pompami ciepła.
Klienci wykazywali zainteresowanie pracami nawet w okresie zimowym, czemu sprzyjały warunki
pogodowe.

Coraz więcej kolektorów do celów grzewczych!

Coraz więcej jest też instalacji, gdzie ciepło pochodzące z kolektorów słonecznych służy także do celów grzewczych, obok tradycyjnego już przygotowywania ciepłej wody użytkowej. W dalszym ciągu jednak brakuje kompleksowej strategii wsparcia rozwoju tego segmentu rynku.

Struktura rynku oparta w ogromnej większości na zamówieniach obiektowych powoduje ostrą walkę konkurencyjną, przy ograniczonej liczbie takich przetargów, powoduje agresywne działania dostawców. Taka struktura rynku oparta wyłącznie na przetargach nie gwarantuje stabilizacji tego segmentu instalacji grzewczych, pomimo osiągniętych wyników.

Handel detaliczny w górę!

Po zapaści w handlu detalicznym, widać pewne oznaki ożywienia także w tym segmencie dystrybucji. Można założyć, że proporcje sprzedaży pod względem dróg dystrybucji to:

  • 80% poprzez inwestycje gminne
  • 20% poprzez tradycyjne kanały dystrybucji.

Mimo wszystko w dalszym ciągu brakuje stabilnego zaplecza rynkowego w postaci systemu sprzedaży detalicznej za pośrednictwem hurtowni instalacyjno – grzewczych, skierowanej do odbiorcy indywidualnego.

 

Źródło: SPIUG

Redakcja GLOBEnergia