Dwustronne baterie słoneczne

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

2strPV

Dwustronne baterie słoneczne (double side solar panels) zbudowane są z ogniw, które zarówno stroną przednią,  jak i tylną mogą absorbować energię słoneczną i zmieniać ją na energię elektryczną. Zazwyczaj sprawność konwersji promieniowania słonecznego z przedniej strony takiego ogniwa jest o kilka procent wyższa niż tylnej i sięga  19% (tył ok. 13–15%).

Zastosowanie  dwustronnej  baterii  słonecznej  pozwala dodatkowo zagospodarować promieniowanie  odbite  od  podłoża  i  docierające  do  tylnej  części  baterii  słonecznej.  W  zależności  od  sposobu  zastosowania,  dwustronne  baterie  słoneczne  pozwalają  na  zwiększenie  uzysku  energii  przy tej samej mocy nominalnej od 0–50%. W zależności od sposobu wykorzystania – korzyści z tego  rozwiązania mogą być spore lub zerowe.

Najlepsze zastosowania
Największe korzyści z zastosowania dwustronnych  baterii  słonecznych  pojawią  się,  gdy  z  przyczyn  technicznych  panele  PV  będą  musiały  być  ustawione  pod  kątem  90  stopni  do  podłoża.  W  takim  przypadku klasyczne jednostronne panele fotowoltaiczne nie będą w stanie zagospodarować znacznej części promieniowania słonecznego, zwłaszcza   w okresie letnim, gdy słońce wykonuje bardzo długą pozorną wędrówkę po nieboskłonie. (…)

Po  drugie  brak  jest  możliwości,  aby  cały  łańcuch  połączonych  baterii  słonecznych  był  równomiernie  oświetlany  zarówno z przodu, jak i z tyłu, co sprawia,  że łącząc taki łańcuch do inwertera słabsze  (niedoświetlone  z  tyłu  moduły)  zniwelują cały dodatkowy uzysk wynikający  z dwustronności panelu. Z uwagi na charakter  swojej  pracy  dwustronne  baterie  słoneczne powinny znacznie efektywniej  współpracować  z  mikroinwerterami  niż  klasycznymi przetwornicami.

2strPV1

 
Bogdan Szymański GLOBEnergia

2013 3 GE

Czytaj całość w GLOBEnergia 3/2013