Dynamiczny rozwój chińskiego eksportu modułów PV. Kto kupuje najwięcej?

Stosunkowo wysokie ceny modułów nie zahamowały dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na fotowoltaikę. Tak wielki popyt został spowodowany przez polityczne strategie przyspieszenia transformacji energetycznej oraz przez kryzys energetyczny. Liderem wśród dostawców są Chiny, sprzedając 78,7 GW w fotowoltaice tylko w 2022 r. Który region na świecie importuje najwięcej modułów?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W I połowie 2022 r. Chiny wyeksportowały 78,7 GW modułów fotowoltaicznych. Jest to wzrost o 102 proc. względem roku 2021. Oznacza to, że światowy popyt na chińską fotowoltaikę dynamicznie rośnie. Kto więc kupuje te gigawaty?

Porównanie eksportu chińskich modułów w roku 2021 a 2022 według miesięcy.
Źródło: InfoLink.
Porównanie eksportu chińskich modułów w latach 2021-2022 według miesięcy.
Źródło: InfoLink.

Dynamiczna transformacja energetyczna w Europie

Europa odnotowała najsilniejszy popyt w pierwszej połowie 2022 r. Zaimportowano aż 42,4 GW w chińskich modułach, co oznacza wzrost o 137 proc. rok do roku. Według danych zebranych przez InfoLink, liczba ta rośnie z miesiąca na miesiąc.

Transformacja energetyczna jest obecnie przyspieszona przez kryzys w dostawach gazu ziemnego wynikający z rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na razie siedem krajów, w tym główne rynki, takie jak Holandia, Hiszpania i Niemcy, zaimportowało co najmniej 1 GW chińskich modułów. Z badania InfoLink wynika, że część importu to rezultat wcześniejszego gromadzenia zapasów, bez podpisanych znaczących zamówień. Może to wpłynąć na europejski popyt w drugiej połowie roku.

Europejska polityka ekologiczna

UE i niektóre kraje członkowskie wyznaczyły odważniejsze cele w zakresie transformacji energetycznej. Na przykład, plan REPowerEU i nowa ustawa o energii odnawialnej (EEG) w Niemczech podnoszą cele dotyczące mocy zainstalowanej PV. Te długoterminowe strategie stymulują rynek i utrzymują Europę jako największy rynek dla chińskich modułów. 

Popyt na PV w regionie Azji i Pacyfiku

Obszar sąsiadujący z Chinami zaimportował 17,2 GW chińskich modułów w pierwszej połowie bieżącego roku. Wzrost wyniósł 63 proc. rok do roku. W drugim kwartale wielkość importu spadła, ale w pierwszej połowie roku Indie zaimportowały 8,3 GW chińskich modułów. 

Inne kraje, które zaimportowały więcej niż 1 GW to Japonia i Australia, do których Chiny wyeksportowały odpowiednio 3,2 GW i 2,7 GW modułów. InfoLink spodziewa się, że region, z wyłączeniem Chin, będzie miał 38,3 GW zapotrzebowania na moduły z tego kraju.

Brazylia kupiła od Chin aż 9 GW

Obie Ameryki uplasowały się na trzecim miejscu pod względem zakupu modułów w Chinach. Łącznie Chińczycy dostarczyli 12,1 GW w fotowoltaice w pierwszej połowie 2022 r. Oznacza to wzrost o 96% rok do roku, do czego przyczyniły się głównie niektóre główne rynki inne niż USA. 

Na przykład Brazylia zaimportowała aż 9,0 GW w modułach. Kraj ten będzie pobierał opłaty sieciowe za projekty generacji rozproszonej od 2023 roku, co podtrzyma popyt do końca 2022 roku. Chile, kolejny duży rynek dla chińskich modułów, zaimportowało na razie 1,3 GW.

W 2022 r. w obu Amerykach spodziewany jest popyt na moduły na poziomie 46 GW. Wszystkie kraje polegają na dostawach modułów z Chin z wyjątkiem USA. Stany, z uwagi na konflikt handlowy, nakładają różne obostrzenia na chińskie produkty PV.

Afryka i Bliski Wschód zwiększają import 

Bliski Wschód zaimportował 5,5 GW w chińskiej fotowoltaice w pierwszym półroczu 2022 r., co oznacza wzrost o 70% w odniesieniu do 2021 roku. Aktualnie kraje Bliskiego Wschodu o skali importu liczonej w gigawatach to Pakistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie, importujące odpowiednio 1,8 GW i 1,0 GW chińskich modułów. 

Afryka zaimportowała 1,6 GW chińskich modułów, co stanowi wzrost o 41% rok do roku, choć w mniejszej skali niż reszta świata. Oczekuje się, że w tym roku te dwa regiony odnotują 12,4 GW i 3,8 GW rocznego zapotrzebowania na moduły z Chin.

Kryzys energetyczny a branża fotowoltaiczna

Europa, która strategicznie utrzymywała zapasy z wyprzedzeniem w pierwszej połowie bieżącego roku, może zobaczyć, że popyt osłabnie w drugiej połowie. Inne regiony prawdopodobnie wykażą się silniejszym popytem, importując w drugiej połowie jeszcze więcej modułów z Chin.

Jednak mimo pozornie optymistycznego popytu w drugiej części roku nadal istnieje ryzyko, że popyt nie będzie rósł tak dynamicznie. Rosnące ceny w łańcuchu dostaw, wstrzymujące użytkowników końcowych, niedobór chipów IGBT stosowanych w falownikach oraz wahania kursów walut mogą spowodować, że nastąpi nieznaczne spowolnienie. Według prognoz InfoLink, popyt na chińskie moduły wyniesie 156,1-185,3 GW.

Źródło: InfoLink.

Zobacz również